Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przybywa gminnych rad seniorów

Przybywa gminnych rad seniorów fotolia.pl

W bieżącym roku prawie 12 % gmin utworzyło gminne rady seniorów to o 4 % więcej niż w roku ubiegłym. Choć rad nadal jest niewiele, ich liczba na wzrastać.

Mówił o tym Andrzej Trzęsiara, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas posiedzenia sejmowych komisji: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Polityki Senioralnej, które odbyło się 23 listopada br.

Gminne rady seniorów są podmiotami o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Głównym celem ich działania jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowisk seniorów poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu terytorialnego na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działanie na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych. Członkowie gminnych rad seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

Rady seniorów mogą być tworzone z inicjatywy własnej rady gminy lub na wniosek zainteresowanych środowisk.

Choć liczba rad seniorów, to w ocenie resortu spraw wewnętrznych i administracji warto zwrócić uwagę, że rady mogą być tworzone od niespełna czterech lat a obecna sytuacja przedstawia się lepiej w porównaniu do początku 2016 roku. Społeczeństwo starzeje się, dlatego problematyka seniorów będzie nabierała na znaczeniu.

Co ważne, rady seniorów współpracują z Policją. Głównym celem współpracy jest przede wszystkim integracja i wspieranie środowisk osób starszych poprzez rozeznanie ich aktualnych potrzeb i zagrożeń bezpieczeństwa, co pozwala na dostosowanie działań profilaktycznych do oczekiwań społecznych. Funkcjonariusze Policji wspierają także przedsięwzięcia organizowane przez gminne rady seniorów m.in. poprzez udział w prelekcjach poświęconych bezpieczeństwu osób starszych oraz uczestnictwo w festynach i innych imprezach plenerowych, w trakcie których propagowane są podstawowe zasady bezpiecznego zachowania. Działalność poszczególnych rad seniorów opierająca się na współpracy z Policją jest realizowana najczęściej w wyniku inicjatyw Policji.

W 2016 r. Policja na terenie całego kraju zorganizowała 215 konsultacji społecznych poświęconych bezpieczeństwu seniorów.

Źródło: Sejm RP

Czw., 30 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska