Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak kooperować w polityce społecznej?

Jak kooperować w polityce społecznej? fotolia.pl

Do 19 listopada przedłużyło ministerstwo polityki społecznej termin składania projektów w konkursie na wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji. Konkurs organizowany jest w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Wnioskodawcami mogą być samorządy wojewódzkie i ich regionalne ośrodki polityki społecznej. Ale ROPS-y mają działać w partnerstwie. Partnerami powinny być wszystkie ośrodki z regionu, co najmniej jeden jako lider i trzy ośrodki jako partnerzy. Partnerami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i organizacje społeczne.

Ministerstwo zamierza wybrać trzy projekty, zakładające wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych. W opinii autorów konkursu, dotychczasowe działania współpracy międzysektorowej skupiały się głównie na współdziałaniu instytucji pomocy i integracji społecznej z instytucjami rynku pracy (z wyjątkiem problematyki przemocy rodziny). Działania te nakierowane były głównie na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W opinii urzędników resortu, było to jednostronnym kierunkiem oddziaływania na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, często z pominięciem konieczności likwidacji innych dysfunkcji ogólnorozwojowych (edukacja, kultura, stan zdrowia etc.). Doświadczenia w realizacji projektów w ramach POKL pokazują, że przygotowanie osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji (będących wykluczonymi lub zagrożonych wykluczeniem społecznym) do roli na rynku pracy, a także przygotowanie ich do aktywnego włączenia w życie lokalnych społeczności (spełnianie ról rodzinnych, sąsiedzkich i społecznych) wymaga często dłuższego procesu interwencji oraz jej wielowymiarowości (rozumianej jako oddziaływania wielosektorowe).

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01417. Na finansowanie projektów przeznaczono 38,6 mln zł. Jeden projekt może mieść wartość co najwyżej niecałych 13 mln zł.

Źródło: power.gov.pl

Niedz., 22 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża