Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pomoc społeczna musi uwzględniać szczególne sytuacje

Pomoc społeczna musi uwzględniać szczególne sytuacje fotolia.pl

Przyznanie pomocy autystycznemu dziecku w innym niż dotychczasowym rozmiarze wymaga szczególnie starannego uzasadnienia, zwłaszcza w sytuacji znacznego ograniczenia liczby przyznanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Nie można zaaprobować uzasadnienia zapadłego rozstrzygnięcia zmniejszającego w tak znacznym zakresie przyznane dziecku świadczenia względami finansowymi ośrodka, i to podniesionymi dopiero w decyzji organu odwoławczego. Wyrok WSA w Gdańsku z 22 czerwca 2017 r. sygn. III SA/Gd 368/17.

Dziecko, którego sprawa dotyczyła dotychczas korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 20 godzin tygodniowo. Zaskarżoną decyzją organ przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze. w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Sąd wskazał, iż jest niedopuszczalne, aby pomimo wskazań lekarskich zawartych w zaświadczeniu ograniczyć tak znacznie ograniczyć liczbę godzin,. tym bardziej, że jak wynika z wywiadu środowiskowego dotychczasowa terapia w wymiarze 20 godzin tygodniowo przynosiła zamierzone efekty. Sąd podkreślił, że w sprawie występuje szczególna sytuacja, która dotyczy trzyletniego dziecka z chorobą autyzmu. Organy powinny mieć na uwadze wyjątkowy charakter rozpoznawanej sprawy zwłaszcza, że podejmowane rozstrzygnięcia będą miały bezpośredni wpływ na przyszłość dziecka i możliwość prowadzenia przez nie samodzielnego życia. Dalej Sąd podniósł, że powszechnie jest wiadomo, że odpowiednia terapia przeprowadzona na wczesnym etapie rozwoju dziecka jest najskuteczniejsza i z reguły przynosi zamierzone efekty. Dlatego ważna jest nie tylko sama możliwość kontynuacji terapii, ale przede wszystkim istotne jest, aby dziecko mogło kontynuować terapię w pełnym rozmiarze lub rozmiarze co najmniej do niego zbliżonym. Tym samym ograniczenia w przyznanej pomocy nie mogą być tak znaczne, jak ma to miejsce w niniejszej sprawie, gdyż prowadzi to do nieodwracalnych skutków, które w przyszłości mogą być już przez dziecko nie do nadrobienia, i to niezależnie od rozmiaru dalszej otrzymywanej przez nie pomocy.

Źródło: CBOSA

Sob., 2 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel