Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rola powiatów w orzekaniu o niepełnosprawności

Rola powiatów w orzekaniu o niepełnosprawności .

Związek Powiatów Polskich chciałaby, aby w zakresie prowadzonych prac nad reformą systemów orzecznictwa, uwzględniony został kierunek, który pozwoli powiatom kontynuować realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.

Tak wynika ze stanowiska podjętego przez Zgromadzenie Ogólne ZPP 11 maja br. w Kołobrzegu.

Starostowie przypominają w nim, że powierzenie wykonywania zadań orzeczniczych jednostkom samorządu terytorialnego miało na celu związanie strategii wyrównywania szans osób niepełnosprawnych z lokalnymi możliwościami.

Jak zaznaczają samorządowcy, obecność certyfikowanych lekarzy o specjalizacji odpowiedniej do rodzaju niepełnosprawności, a także psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych, tworzących skład powiatowych zespołów zapewnia rzetelną diagnozę i umożliwia dostosowanie systemu wsparcia do faktycznych wymagań procesu integracji. - Wiele inicjatyw lokalnych ustala kierunki swoich programów w oparciu o treść wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W ten sposób charakterystyka beneficjenta nie pozostawia miejsca na dowolną interpretację i umożliwia właściwą ocenę rezultatów interwencji w niepełnosprawność – czytamy w stanowisku.

Zdaniem Zgromadzenia Ogólnego znaczenie ma fakt więzi społecznych, jakie łączą mieszkańców powiatu z lokalnym samorządem. Bliskość organu, którego celem jest nadanie specjalnego statusu osobie niepełnosprawnej oraz wiedza na temat konieczności udzielenia jej pomocy pozwala w pełni wykorzystać pozostający w dyspozycji potencjał najbliższego środowiska.

Natomiast siłę systemu wsparcia stanowi współpraca pomiędzy administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, powiatowymi społecznymi radami ds. osób niepełnosprawnych, jednostkami pomocy społecznej oraz instytucjami rehabilitacji społecznej i zawodowej. Pełne wykorzystanie organu orzeczniczego stanowi podstawę wszystkich działań w oparciu o ustalone strategii wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym.

Dlatego ZPP ma nadzieję, że reforma systemów orzeczniczych wzmocni rolę powiatowych zespołów a jej efektywność będzie zagwarantowana przepisami prawa uzgodnionymi z lokalnym samorządem. Wnosi ponadto o włączenie przedstawicieli powiatów oraz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w prace Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.

Niedz., 14 Mj. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska