Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Basen i usługi pralnicze nie są niezbędnymi potrzebami życiowymi

Basen i usługi pralnicze nie są niezbędnymi potrzebami życiowymi fotolia.pl

Rozpatrując wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku celowego trzeba wziąć pod uwagę różnego rodzaju okoliczności, a mianowicie nie tylko limit środków przeznaczonych na pomoc społeczną, liczbę osób ubiegających się o tę pomoc, pomoc udzieloną wnioskodawcy i jego sytuację rodzinną i majątkową, ale przede wszystkim rodzaj potrzeby, na zaspokojenie której świadczenie ma być przyznane, z uwzględnieniem możliwości zaspokojenia jej w inny sposób lub z innych środków. (Wyrok NSA z 17 grudnia 2015 r. sygn. I OSK 242/15).

Odwołując się do okoliczności sprawy Sąd wskazał, że potrzeba, która miała być sfinansowana, za pomocą specjalnego zasiłku celowego, nie odpowiada powyższym kryteriom. Wydatków na basen niepodobna uznać za niezbędną potrzebę życiową. Podobnie korzystanie z usług pralniczych nie jest konieczne, gdyż można je wykonać we własnym zakresie, znacznie mniejszym kosztem, zwłaszcza w sytuacji, gdy skarżąca nie jest już bezdomna, lecz zamieszkuje w hostelu. Sąd podkreślił, że skarżąca dysponowała dochodem umożliwiającym jej samodzielne poniesienie takiego wydatku, skoro w ramach pomocy społecznej są zaspakajane jej niezbędne potrzeby życiowe łączące się z mieszkaniem i wyżywieniem.

Źródło: CBOSA

Niedz., 14 Mj. 2017 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel