Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Związanie organu wyrokiem sądu cywilnego

Związanie organu wyrokiem sądu cywilnego fotolia.pl

Na podstawie art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego, rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wiąże strony, sąd, który go wydał, a także inne sądy oraz organy państwowe i organy administracji publicznej, w tym orzekające w przedmiocie wnioskowanej karty parkingowej zespoły orzecznicze. – taką tezę sformułował WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 7 grudnia 2016 roku (sygn. akt: II SA/Gl 964/16).

W ocenie WSA, jeżeli sąd cywilny, w zakresie swojej właściwości, orzekł, iż odwołujący spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, to nie znajduje żadnego uzasadnienia prawnego i stanowi niedopuszczalne pominięcie tego orzeczenia przez organy administracji publicznej. Narusza to bowiem art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego. Ani organy orzekające, ani Sąd rozpoznający niniejszą sprawę nie są bowiem uprawnione do oceny trafności wydanego przez sąd cywilny prawomocnego orzeczenia. Mogło być ono zakwestionowane w odpowiednim trybie jedynie w postępowaniu cywilnym.

Sąd wskazał ponadto, że zgodnie z art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Za dominujące w nauce polskiej uznać należy stanowisko, że związanie stron, o którym mowa w wymienionym powyżej przepisie polega na związaniu tych osób (organów) dyspozycją zawartej w sentencji wyroku skonkretyzowanej, zindywidualizowanej i trwałej normy prawnej wywiedzionej przez sąd z norm generalnych i abstrakcyjnych zawartych w przepisach prawnych. Inne sądy, organy prawne oraz organy administracji publicznej, rozstrzygające w sprawach inne niż karne, są związane prejudycjalnie, czyli nie mogą dokonać odmiennej oceny prawnej roszczenia niż zawarta w prejudykacie, ale także nie mogą dokonać odmiennych ustaleń faktycznych.

Zatem nie tylko ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny (art. 11 Ppsa), ale także wymieniony powyżej art. 365 Kodeksu postępowania cywilnego dotyczy sądów administracyjnych, wywierając określone skutki w sferze materialnoprawnej.

Wt., 14 Lt. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka