Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Sejm podwyższa wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne

Sejm podwyższa wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne fotolia.pl

Na stronach sejmu opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk nr 551). Ideą projektowanego aktu prawnego jest „urealnienie” wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne, w tym samorządowców.

Zgodnie z propozycją autorstwa sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, podstawą do wyliczania wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne ma być  wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego w stawce podstawowej, tj. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (obecnie 4839,24 zł) pomnożone przez 4,13.

I tak  np. Prezydent RP ma otrzymać wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 1,3 - krotności  wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej, Marszałek Sejmu – 1,1, Prezes Rady Ministrów – 1,1, poseł, senator – 0,63.

Projekt zakłada także zmianę ustawy o pracownikach samorządowych:

  1. Pracownicy samorządowi pochodzący z wyboru utracą prawo do uzyskania dodatku funkcyjnego.
  2. Na mocy dodawanego art. 36a określone zostaną maksymalne progi wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje publiczne z wyboru, tj.
  • marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – 0,75 ww. wynagrodzenia sędziego SN,
  • starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – 0,58 ww. wynagrodzenia sędziego SN,
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta) – 0,70 ww. wynagrodzenia sędziego SN,
  • w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – 0,58 ww. wynagrodzenia sędziego SN,
  • burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy – 0,52 ww. wynagrodzenia sędziego SN.

Do ww. wynagrodzeń nie wlicza się dodatku za wieloletnią pracę.

Pt., 14 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka