Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prezydencki Fundusz Medyczny

Prezydencki Fundusz Medyczny fotolia.pl

Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Projekt zakłada utworzenie Funduszu Medycznego, który ma służyć poprawie zdrowia Polaków poprzez finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do 18 roku życia, dofinansowanie modernizacji i doposażenia szpitali, finansowanie leków dla indywidualnych pacjentów, finansowanie technologii lekowych o wysokości wartości klinicznej oraz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, dofinansowanie zadań polegających na zwiększaniu skuteczności programów profilaktycznych oraz finansowanie świadczeń medycznych udzielnych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Na te zadanie planuje się przeznaczyć 4 miliardy złotych. Fundusz ma być państwowym funduszem celowym, którym dysponentem będzie Minister Zdrowia. Fundusz będzie gromadził środki z przeznaczeniem na określone w nim cele.

Przychodami funduszu będą: wpływy z tytułu opłat, o których mowa w art. 95e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacje z budżetu państwa, odsetki od zgromadzonych środków, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny oraz wpływy z innych tytułów. Projekt zakłada również, że ze środków funduszu pokrywane będą koszty jego obsługi.

Jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu większość budynków w, których zlokalizowane są szpitale pochodzi z lat 50 i 60 XX wieku, a prowadzone dotychczas prace w zakresie modernizacji pozwalały jedynie na fragmentaryczne odtworzenie infrastruktury. Aby poprawić jakoś tej infrastruktury konieczne są znaczne nakłady finansowe, które mają pochodzić z funduszu. Minister Zdrowia w drodze konkursu będzie rozdzielał środki na modernizacje.  

Celem profilaktyki pierwotnej jest ochrona populacji przed wpływem zidentyfikowanego czynnika ryzyka oraz utrzymanie jak najlepszego stanu zdrowia jej członków i jest oparta na edukacji w zakresie zdrowego stylu życia, szczepień ochronnych, poradnictwa genetycznego i zdrowia psychicznego.  Projekt zakłada, że dofinansowanie ze środków funduszu może być przeznaczone na: wzmocnienie roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych programów zdrowotnych i programów profilaktyki zdrowotnej w określonych przez ministra zdrowia na dany rok obszarach priorytetowych.

Ponadto przyjęte w funduszu rozwiązania pozwolą na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w całości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz dzieci – osób do ukończenia 18 roku życia.

Projekt zakłada utworzenia Rady Funduszu Medycznego działającej przy Ministrze Zdrowia. Rada ma pełnić funkcję opiniodawczo – doradczą. W skład rady mają wchodzić przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Rzecznik Praw Pacjenta oraz 2 przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów.

Z całością ustawy można zapoznać się tutaj.

Czw., 2 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek