Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Specrozporządzenie w sprawie finansowania świadczeń w związku z COVID-19

Specrozporządzenie w sprawie finansowania świadczeń w związku z COVID-19 fotolia.pl

12 marca Minister Zdrowia wydał w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Rozporządzenie będzie dotyczyło podmiotów wpisanych do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z projektem koszty będą finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie miesięcznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawozdanie obejmuje rozliczone przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej i zawiera informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie Funduszu. Sprawozdania za miesiąc Prezes Funduszu przekazuje do MZ wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie Prezes NFZ  przekazuje informację dodatkową dotyczącą rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej  sprawozdanych przez podmioty lecznicze i rozliczonych przez Fundusz w danym roku, określoną w załączniku do rozporządzenia. Minister Zdrowia ma 30 dni na przekazanie środków licząc od dnia otrzymania sprawozdania.  Funduszowi środki finansowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania. W przypadku konieczności dokonania przez Fundusz korekty lub udzielenia wyjaśnień termin ulega przedłużeniu o czas dokonania korekty lub udzielenia wyjaśnień.

Źródło: CBOSA

Pt., 13 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel