Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt ZNP o dyscyplinarkach odrzucony przez Komisje

Projekt ZNP o dyscyplinarkach odrzucony przez Komisje fotolia.pl

4 marca br. połączone sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu i Polityki Regionalnej przeprowadziły I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druki 245 i 245-A).

Pierwotny zakres projektu opisywaliśmy już tutaj.

Swoją opinie do projektu zgłosił także Związek Powiatów Polskich, który staną na stanowisku, że kwestia wymaga gruntownego rozpatrzenia i przygotowania obszerniejszej nowelizacji niż zaproponowana w przedłożonym projekcie. Z uwagi na powyższe a także deklarację resortu edukacji dotyczącą kompleksowego znowelizowania przepisów regulujących odpowiedzialność nauczycieli, ZPP uważa za celowe wstrzymanie się z wszelkimi inicjatywami ustawodawczymi w tym zakresie do czasu przedstawienia propozycji rządowej.

W dzień pierwszego czytania projektodawcy złożyli autopoprawkę obejmującą zmianę art 75 ust 2a KN w ten sposób, że o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę - zawiadamia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o możliwości popełnienia czynu rzecznika dyscyplinarnego. Wskazany termin ma pozwolić dyrektorowi szkoły, bądź organowi prowadzącemu szkołę, na gruntowne zbadanie sprawy przed ewentualną decyzją w przedmiocie wystosowania zawiadomienia do rzecznika dyscyplinarnego. 

Komisje po rozpatrzeniu projektu zarekomendowały Sejmowi odrzucenie przedmiotowego projektu (sprawozdanie z druku 262).

Należy wskazać, że temat odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli był przedmiotem rozmów dwóch posiedzeń Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyły się 29 stycznia br. i 26 lutego br. Zainteresowane środowiska aktywnie uczestniczyły w dyskusji dotyczącej tego tematu.

Pt., 6 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka