Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O egzaminach zewnętrznych w Sejmie

O egzaminach zewnętrznych w Sejmie fotolia.pl

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła 11 lutego br. Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu egzaminów zewnętrznych w oświacie wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

Informację przedstawiła wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK – Ilona Kielan-Glińska.

Celem NIK było sprawdzenie stanu wdrożenia wszystkich niezbędnych działań naprawczych wykazanych po kontroli NIK w 2014 r. oraz sprawdzenie działań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kontrola NIK w latach 2014-2018 wykazała, że działania CKE pozwalały corocznie na terminowe i sprawne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego na zakończenie danego etapu edukacji. Po przeprowadzonej kontroli w 2014 r., w ocenie NIK wykazano, że nie wdrożono wszystkich niezbędnych działań naprawczych, a skupiono się głównie na kwestiach związanych z organizacją egzaminów, a w minimalnym stopniu na wykorzystaniu ich wyników we wsparciu szkół w doskonaleniu jakości kształcenia.

W odpowiedzi na wyniki kontroli stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiła sekretarz stanu – Marzena Machałek.

W opinii minister ocena funkcjonowania i zmieniania systemu egzaminowania i oceniania przebiega na bieżąco, a ustalony 30% próg zdawalności egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych jest rozwiązaniem na tę chwilę optymalnym. Minister odwołała się do pozytywnej opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w której podkreślono sukcesy uczniów polskich gimnazjów, którzy w badaniach PISA uzyskali bardzo dobre wyniki plasując się w światowej czołówce.

Minister podkreśliła również, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wprowadzenia rozwiązań pozwalających na zrównywanie wyników egzaminacyjnych z danego roku z rokiem bazowym.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Marcin Smolik, podkreślił ogromne znaczenie zmian jakie zaszły w systemie egzaminowania i oceniania w latach 2014-2018. Stworzono m.in. lepsze arkusze egzaminacyjne, nastąpił wzrost odsetka zdawalności egzaminów oraz wprowadzono nowy egzamin zawodowy.

W dyskusji posłowie zwrócili uwagę m.in. na potrzebę stworzenia możliwości porównywania wyników egzaminów w szkołach oraz porównywalności pomiędzy rocznikami, a także na brak instytucji analizującej rzetelnie zmiany, które zachodzą w systemie. Wyrażono obawę, że zaniżenie progu zdawalności do 30% na egzaminie maturalnym może wpłynąć niekorzystnie na jakość i wykształcenie młodzieży oraz działać demotywująco. Zaproponowano przeprowadzenie dalszej analizy problemu w pracach podkomisji. Zwrócono również uwagę na potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych a Centralną Komisją Edukacyjną, gdyż dane gromadzone przez CKE nie są wykorzystywane do diagnozy systemu polskiej edukacji.

Pozytywnie oceniono możliwość weryfikacji oceniania prac i egzaminów.

Pt., 14 Lt. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka