Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy sprawca wypadku zapłaci za leczenie ofiar?

Czy sprawca wypadku zapłaci za leczenie ofiar? fotolia.pl

Do Sejmu wniesiono 10 stycznia br. projekt dotyczący stworzenia podstaw prawnych pozwalających na wystąpienie przez NFZ z roszczeniem regresowym do sprawcy wypadku drogowego z tytułu pokrycia kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz sprawcy czy ofiary tego wypadku drogowego.

W aktualnym stanie prawnym ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 116 ust. 1 pkt 6 stanowi, że Narodowy Fundusz Zdrowia posiada prawo do uzyskiwania przychodów z tytułu roszczeń regresowych.

Jak jednak wskazują projektodawcy brak jest szczegółowych podstaw prawnych do kierowania roszczeń regresowych wobec sprawców wypadków (prowadzących w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) z tytułu poniesionych przez NFZ kosztów leczenia ich ofiar.

Projekt zawiera więc regulacje prawną stanowiącą podstawę prawną do formułowanie tego typu roszczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Zdaniem projektodawców wprowadzenie opisanego rozwiązania będzie miało istotne znaczenie prewencyjne a także ma przynieść zmniejszenie liczby nietrzeźwych użytkowników dróg oraz zmniejszenie liczby rannych, szczególnie ze względu na wysokie koszty leczenia specjalistycznego, których będzie mógł domagać się NFZ od sprawców wypadków drogowych.

W projekcie wskazuje się, że koszty udzielania świadczeń zdrowotnych, których zwrotu będzie mógł domagać się NFZ będą obejmowały w szczególności świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji. Wskazany katalog ma charakter otwarty więc nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń regresowych także z tytułu wykonania innych świadczeń.

Źródło: www.sejm.gov.pl

Czw., 16 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka