Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Układ wysokościowy – wydłużenie terminu

Układ wysokościowy – wydłużenie terminu fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. 

Jak wskazano w uzasadnieniu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych termin, do którego możliwe jest stosowanie obowiązującego układu wysokościowego PL-KRON86-NH upływa z dniem 31 grudnia 2019 r., przy czym jednocześnie na obszarze całego kraju wdrażany jest nowy układ wysokościowy, tj. PL-EVRF2007-NH. Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH jest fizyczną realizacją europejskiego systemu wysokościowego EVRS, którego stosowanie zostało zalecone w rezolucji nr 5 przez Podkomisję EUREF na zgromadzeniu w Tromsø w 2000 r. Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH w Polsce spowoduje ujednolicenie układów wysokościowych krajów europejskich w celu zapewnienia interoperacyjności i integracji danych z poszczególnych krajów.

Autorzy projektu wskazali, że ze względu na dużą pracochłonność czynności składających się na wdrożenie nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (ponowne wyrównanie podstawowej, wysokościowej osnowy geodezyjnej, opracowania formuł przeliczeniowych między układami wysokościowymi oraz wprowadzenia danych do istniejących baz danych przestrzennych) niezbędne jest wydłużenie terminu, w którym możliwe będzie wykorzystywanie również obecnie obowiązującego układu wysokościowego.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że stosowanie układu wysokościowego PL-KRON86-NH możliwe będzie do 31 grudnia 2023 roku. Wprowadzenie powyższej zmiany wydłuży okres przejściowy na dostosowanie m.in. baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zmian wynikających z wprowadzenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Proponowana zmiana terminu będzie również korespondować z brzmieniem art. 53b ust. 2 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przepis ten wskazuje 31 grudnia 2023 r. jako termin, do którego możliwe będzie prowadzenie mapy zasadniczej na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2014 roku. 

Projekt rozporządzenia dostępny jest tutaj.

Pt., 22 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel