Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Senat o odpadach, czyli nie 5 września 2019 r., a 5 marca 2020 r.

Senat o odpadach, czyli nie 5 września 2019 r., a 5 marca 2020 r. fotolia.pl

9 lipca 2019 roku odbyło się w Senacie wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, którego przedmiotem była ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Z perspektywy powiatowej najważniejsze zmiany wprowadzane tą ustawą dotyczą modyfikacji przepisów dot. odpadów (ustawa o odpadach i tzw. ustawa pożarowa) oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Co zmieniło się w porównaniu z pierwotnym przedłożeniem procedowanym przez Sejm?

Termin na zmianę pozwoleń

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (czyli tzw. ustawie pożarowej) w art. 10 oraz art. 14 ust. 1 słowa „1 roku/12 miesięcy” zostały zmienione na „w terminie do dnia 5 marca 2020 r.”. Tym samym termin na złożenie wniosków, o których mowa poniżej – a po którego upływie pozwolenia zintegrowane i zezwolenia przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów by wygasły – został wydłużony o pół roku.

Przypomnijmy, że według art. 10 ustawy z lipca 2018 r., prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych niniejszą ustawą. Natomiast w świetle art. 14 ust. 1 tego aktu, posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

Kary w Prawie o ruchu drogowym

Jeśli idzie o przepis art. 140mb Prawa o ruchu drogowym, który daje kompetencję staroście do nakładania kar w przypadku braku terminowego zawiadomienia o zbyciu albo nabyciu pojazdu, to uległ on modyfikacji. Zamiast sztywnej stawki 1000 złotych, wprowadzono tzw. „widełki”: od 200 zł do 1000 złotych. Równocześnie nie wprowadzono w przepisie jakiejkolwiek dyrektywy miarkowania kary – co oznacza, że będzie należało stosować w tym zakresie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedstawiciel ZPP podnosił wątek art. 140mb w czasie dyskusji, jednak Minister Środowiska jako gospodarz projektu odsyłał w tym zakresie wszystkich dyskutantów do resortu infrastruktury i procedowanych właśnie zmian w Prawie o ruchu drogowym autorstwa MI. Art. 140mb ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., stąd też jego udoskonalenie przez resort infrastruktury jest prawdopodobne.

Pt., 12 Lp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel