Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmniejszenie dochodów o 226 mln zł - zmiana Prawa o ruchu drogowym

Zmniejszenie dochodów o 226 mln zł - zmiana Prawa o ruchu drogowym fotolia.pl

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowy projekt przewiduje od dawna zapowiadane zmiany, m.in.:

  • zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu,
  • wprowadzenie możliwości przy przerejestrowaniu pojazdu zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu,
  • wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania (siedzibę),
  • zniesienie obowiązku wydawania nalepki kontrolnej i jej wtórnika a także przekazywania i udostępniania informacji w tym zakresie z centralnej ewidencji pojazdów,
  • zwolnienie kierujących posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli drogowej. Zakłada się możliwość sprawdzenia danych kierowcy, w tym jego uprawnień oraz dotyczących dokumentu prawa jazdy w centralnej ewidencji kierowców przez uprawniony do kontroli ruchu drogowego organ. Zwolnienie z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy nastąpi po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji wskazującego termin. Komunikat zostanie ogłoszony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej z trzymiesięcznym wyprzedzeniem oraz w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji,
  • wprowadzenie możliwości rejestracji nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów w imieniu kupującego co usprawni i ułatwi proces rejestracji pojazdu, a także umożliwi nabywcy pojazdu zlecenie złożenia wniosku przez upoważnionego przedstawiciela salonu sprzedaży drogą elektroniczną.

Zmniejszenie dochodów JST

Projekt istotnie zmniejsza dochody jednostek samorządu terytorialnego, co jest skutkiem:

  1. zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu przez starostę;
  2. zniesienia obowiązku wydawania nalepki kontrolnej w procesie rejestracji oraz przy przerejestrowaniu pojazdu a także jej wtórnika;
  3. wprowadzenia możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium RP i posiada tablice rejestracyjne zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami które jednocześnie znacznie zmniejszą zadania organów rejestrujących pojazdy.

Jak wskazują projektodawcy, nie zakłada się rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniając konstytucyjną zasadę, że dochody jednostek samorządu terytorialnego powinny być odpowiednie do przypadających im zadań.

Jak wyliczyli projektodawcy, szacunkowo w wyniku wprowadzenia założonych regulacji (zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, nalepki kontrolnej i wprowadzenia możliwości zachowania numeru rejestracyjnego pojazdu) dochody wszystkich jst zmniejszą się o 226,16 mln zł, natomiast jednej jednostki średnio o 0,59 mln zł.

Pt., 24 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka