Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zielone inwestycje – drobne kompetencyjne zmiany

Zielone inwestycje – drobne kompetencyjne zmiany fotolia.pl

Resort środowiska skierował do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, który stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Delegacja ta została zmieniona przez ustawę z dnia 28 grudnia 2018  r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – czyli popularną „ustawą prądową”.

Więcej środków

W związku z wejściem w życie ustawy prądowej część wpływów z aukcji uprawnień do emisji przekierowana została na subkonto Rachunku Klimatycznego, funkcjonującego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym samym stworzono możliwość finansowania, w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, dodatkowych projektów.

Uzasadnienie i treść zmian

Lista rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Lista ta wynika z przyjętego przez Ministra Środowiska kierunku działań w zakresie sprzedaży jednostek przyznanej emisji oraz przyjętych kryteriów wyznaczania rodzajów programów i projektów.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 1 lit. c ustawy prądowej, obszar programów i projektów dot. „wykorzystania odnawialnych źródeł energii” został przypisany wyłącznie Ministrowi Energii, zmieniając tym samym postanowienia art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 1 lit. d ustawy prądowej programy i projekty w obszarach energetycznych zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Energii, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

W związku z powyższym omawiany projekt rozporządzenia określa listę rodzajów programów i projektów analogiczną do listy zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r., pomniejszoną o obszar „wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Dodatkowo projekt rozporządzenia w części dotyczącej prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań odnosi się do międzynarodowych uregulowań w zakresie zmian klimatu, zastępując odniesienie do Protokołu z Kioto, znajdujące się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r.

Zgodnie z art. 19 ustawy prądowej dotychczas obowiązujące rozporządzenie utrzymane jest w mocy przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tzn. do 30 czerwca 2019 roku.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Śr., 8 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel