Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zagospodarowanie odpadów komunalnych fotolia.pl

Minister Środowiska przygotował materiał informacyjny dla sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pt. „Informacja Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych”. Materiał ten był przedmiotem jednego z ostatnich posiedzeń Komisji.

W imieniu Ministra opracowanie referował Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w resorcie środowiska – niemniej dyskusja na posiedzeniu Komisji bardzo szybko zeszła na bieżące tematy: głównie kwestię nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W „Informacji…” wyraźnie przypomniano hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz konieczność pamiętania o tej gradacji przez wszystkich posiadaczy odpadów. W świetle art. 17 ustawy o odpadach hierarchia – w kolejności od najlepszego do najgorszego sposobu – wygląda następująco:

  1. Zapobieganie powstawaniu odpadów;
  2. Przygotowanie do ponownego użycia;
  3. Recykling;
  4. Inne procesy odzysku;
  5. Unieszkodliwianie.

Aktualny stan

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo, w Polsce w 2017 r. wytworzono 126 mln Mg odpadów, z czego około 9,5% stanowiły odpady komunalne. Ponadto w stosunku do roku 2016 wszelkich odpadów wytworzono o 2,7% więcej. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski w 2016 r. wynosiła 303 kg, natomiast w roku 2017 było to już 311 kg. Niemniej w porównaniu z innymi państwami UE ten wskaźnik jest dosyć niski. Dla porównania: w 2016 r. w Danii wytworzono 777 kg, w Niemczech 627 kg, a w Luksemburgu 614 kg tego typu odpadów.

Co do selektywnej zbiórki, to masa odpadów zbieranych selektywnie sukcesywnie się zwiększa. W roku 2012 zebrano w Polsce w ten sposób ok. 10% ogółu wytworzonych odpadów, natomiast w roku 2017 było to już 27%.

Wyzwania

W „Informacji…” podkreślono, że do 2035 roku przygotowanie odpadów do ponownego użycia i ich recykling muszą wynieść aż 65%, a składowanie odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (nieprzetworzonych odpadów komunalnych nie wolno składować) musi zostać zredukowane do 10%. Ponadto wskazano, że w związku z powyższym głównym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Środki realizacji

Zrealizowaniu tych celów według autorów ma służyć m.in. zmiana przepisów prawa, tj. szeroko dyskutowany – jak wskazano powyżej, także na posiedzeniu Komisji – projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czw., 7 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel