Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UODO chce skuteczniej chronić dane osobowe członków spółdzielni mieszkaniowej

UODO chce skuteczniej chronić dane osobowe członków spółdzielni mieszkaniowej fotolia.pl

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - dr Edyta Bielak-Jomaa, zaapelowała do ministra infrastruktury i rozwoju o podjęcie działań, które doprowadzą do zmiany brzmienia art. 30 ustawy z dnia 6 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. W jej ocenie przepis ten trzeba dostosować do wymogów określonych w ogólnym rozporządzeniu o chronię danych (RODO). Zwróciła się także do spółdzielni, za pośrednictwem organizacji je zrzeszających, aby przestrzegały RODO.

Prezes UODO zwraca uwagę na fakt, że nie zawsze powinno dochodzić do udostępniania rejestru z danymi wszystkich członków spółdzielni osobom wnioskującym. Udostępnienie danych (informacji z rejestru) powinno następować na rzecz podmiotów, które wykażą swój interes oraz w zakresie odpowiednim do statusu wnioskodawcy.

Wskazane w art. 30 prawa spółdzielczego podmioty mają różny interes w przeglądaniu rejestru członków, gdyż inny jest cel wierzyciela członka lub spółdzielni, a inny członka oraz jego małżonka. W jej ocenie nie powinno się stosować automatyzmu w dostępie do danych, natomiast należy rozważyć, w jakim celu oraz zakresie małżonek członka spółdzielni miałby dostęp do rejestru członków spółdzielni.

Status małżonka może być różny, np. ze względu na separację, rozdzielność majątkową lub toczące się postępowanie rozwodowe. Doprecyzowania zatem wymaga status małżonka członka spółdzielni oraz cel, w jakim osoba ta miałby dostęp do rejestru członków spółdzielni. Dlatego zdaniem Prezes UODO, przepisy art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze należy interpretować uwzględniając przepisy i zasady wynikające z RODO.

 Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze krąg podmiotów, którym rejestr może być udostępniany, jest ujęty w sposób umożliwiający wgląd w rejestry również osobom postronnym. Prezes UODO uważa za zasadne analizowanie przez spółdzielnie w sposób indywidualny dostępu poszczególnych osób do rejestru i udzielanie tego dostępu z uwzględnieniem RODO. Chodzi o to, by nie dochodziło do udostępniania danych osobowych zawartych w rejestrze osobom do tego nieuprawnionym.

Dlatego Prezes UODO rekomenduje spółdzielniom mieszkaniowym traktowanie w odmienny sposób dwóch grup interesariuszy korzystających z rejestru, tj.:

  • członkowie spółdzielni – powinni mieć dostęp do całości rejestru bez wykazywania interesu,
  • pozostałe osoby wymienione w przepisie art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze – tylko gdy wykażą, że dane są im niezbędne. 

Ponadto w opinii Prezes UODO rozważenia wymaga także doprecyzowanie art. 30 poprzez wskazanie, jakie kategorie informacji o charakterze osobowym mogą być regulowane w statucie spółdzielni, tak, by wynikało to z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, którego respektowanie następowałoby następnie w treści statutu spółdzielni. 

Źródło: UODO

Pt., 8 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek