Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przedawnione roszczenia… jednak nie do końca?

Przedawnione roszczenia… jednak nie do końca? fotolia.pl

Komisja Ustawodawcza Senatu prowadzi prace nad nowelizacją ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1069). Nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r., zapadłego w sprawie K 2/17.

Orzeczeniem tym stwierdzono niekonstytucyjność art. 129 ust. 4 Prawa ochrony środowiska, który mówi o tym, że z roszczeniem z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Roszczenie może przybrać postać żądania wykupu nieruchomości lub mieć charakter odszkodowawczy.

Projektodawcy zakładają wydłużenie terminu z 2 do 5 lat. To jednak nie wszystko.

O jeden most za daleko?

Wątpliwości nasuwają się na myśl po lekturze art. 2 projektu. Projekt zakłada w nim, że gdy dotychczasowy, dwuletni termin na wystąpienie z roszczeniem, o którym mowa w art. 129 ust. 1-3 Prawa ochrony środowiska, upłynął przed dniem wejścia w życie projektowanej regulacji, to z takowym roszczeniem będzie można wystąpić w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie projektu. Warto pamiętać, że regulacje dot. możliwości wystąpienia z omawianym roszczeniem – wraz z dwuletnim terminem zawitym – znajdują się w Prawie ochrony środowiska od samego początku obowiązywania tej ustawy, czyli od 1 października 2001 roku. Tym samym projekt otwiera drogę do dochodzenia roszczeń, które uległy przedawnieniu nawet piętnaście lat temu… Co ciekawe – jak wskazują sami projektodawcy – rozwiązanie to nie stanowi bezpośredniego wykonania wyroku Trybunału. W zakresie tego, czy – a jeśli tak, to w jakim zakresie – nowe przepisy znajdą zastosowanie do dawnych stanów faktycznych TK pozostawił ustawodawcy swobodę.

Ponadto w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji próżno szukać jakichkolwiek danych na temat skutków finansowych projektu – zarówno dla budżetu państwa, jak i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pamiętajmy, że spełnienie roszczeń, które było pierwotnie rozłożone na przestrzeni kilkunastu lat, w razie wejścia w życie projektu zostanie skumulowane na przestrzeni trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy; i to roszczeń, o których istnieniu można już było zapomnieć. Tym samym o skutkach finansowych nie zapominajmy.

Z projektem można zapoznać się pod adresem: www.senat.gov.pl.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel