Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Propozycja ustawowych zmian – budżet obywatelski

Propozycja ustawowych zmian – budżet obywatelski fotolia.pl

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Jego celem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom dowolny podział swojego terytorium w celu przyznania puli środków w ramach budżetu obywatelskiego.

Treść projektu jest bardzo krótka i dotyczy zmiany art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Obecnie mówi on o tym, że środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Projektodawcy proponują, by pozostawić możliwość podziału na pule obejmujące całość gminy i jej części. Jednakże chcą przy tym, by podziału na części dokonywała rada gminy w drodze uchwały.

Uzasadniając propozycję jej autorzy zaznaczyli, że obecny przepis – dodany ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – eliminuje w rozdziale środków obszary o mniejszym zaludnieniu, podczas gdy to te obszary potrzebują najwięcej inwestycji. W uzasadnieniu wskazano, iż aktualne brzmienie przepisu stanowi barierę dla współpracy jednostek pomocniczych, albowiem odbiera on gminom swobodę w dysponowaniu swoimi środkami w ramach części jednostek pomocniczych, w tym części dwóch lub więcej jednostek pomocniczych, które realizują wspólny projekt.

Zasadniczym efektem przyjęcia projektu miałoby być to, że zostanie umożliwione finansowanie projektów w niedoinwestowanych częściach gmin, które rozwijają się w zbyt wolnym tempie. 

Z treścią projektu oraz uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel