Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych

Prawo budowlane będzie regulowało zakres uprawnień budowlanych fotolia.pl

Podczas posiedzenia Senatu 24 stycznia 2019 r. odbyły się drugie czytania projektu nowelizacji ustawy prawo budowlane (druk nr 1060). Procedowana zmiana Prawa budowlanego ma na celu wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Senat przyjął projekt z kilkoma poprawkami legislacyjnymi zaproponowanymi przez komisje oraz podjął uchwałę o jego przedłożeniu Sejmowi do dalszych prac.

Trwają ostatnie prace legislacyjne nad przeniesieniem dotychczas uregulowanego w rozporządzeniu zakresu do ustawy.

Minister Inwestycji i Rozwoju popiera zaproponowany przez Senat sposób wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W opinii ministerstwa zmiany zaproponowane w ustawie prawo budowlane zapewniają pełne i najbardziej efektywne wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z projektem zakres uprawnień budowlanych, który obecnie jest uregulowany w rozdziale 4 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zostanie przeniesiony do ustawy prawo budowlane.

Natomiast wskazana w prawie budowlanym specjalność kolejowa zostanie rozbita na dwie: w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Projekt zawiera także odpowiednie przepisy przejściowe.

Minister Inwestycji i Rozwoju, w trosce o sprawny przebieg prac parlamentarnych nad zmianą prawa budowlanego na bieżąco monitoruje ich przebieg.

Zakwestionowane przez TK przepisy tracą bowiem moc 12 lutego 2019 r.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska