Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kolejna rewolucja odpadowa?

Kolejna rewolucja odpadowa? fotolia.pl

Ministerstwo Środowiska opublikowało nową wersję projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, datowaną na 9 stycznia 2019 roku.

Najważniejsze zmiany

Projekt nowelizacji wprowadza szereg zmian istotnych dla samorządów gminnych, w tym: odrębne przetargi na odbiór odpadów, odrębne na ich zagospodarowanie czy też możliwość tworzenia i utrzymywania sieci napraw oraz ponownego użycia produktów. Zmiany będą miały jednak przede wszystkim wpływ funkcjonowanie całego społeczeństwa, gdyż każdy z nas jest – jak mówi ustawa o odpadach – „posiadaczem odpadów”. Rada gminy nie będzie mogła – jak do tej pory – uchwalić wyższych stawek dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny na poziomie dwukrotności stawki dla odpadów selektywnych. Teraz zastosowanie do takich odpadów będzie miała stawka sankcyjna, wynosząca czterokrotność stawki podstawowej.

Zmieni się także sposób obliczania opłat dla nieruchomości „nietypowych”, tj. zamieszkałych sezonowo itd.

Co nowego dla samorządu powiatowego?

Z perspektywy powiatów trzeba wyróżnić dwie najważniejsze zmiany. Po pierwsze, w świetle projektowanej nowelizacji art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządca drogi ma być odpowiedzialny – nie jak do tej pory za zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach: będzie mógł czynić to również w workach. Ponadto – co ważniejsze – ma być odpowiedzialnym także za utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Po drugie, projektowane jest dodanie art. 26a do ustawy o odpadach. W jego świetle w przypadku gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ, podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Kto będzie „właściwym organem”? Co do zasady wójt, burmistrz lub prezydent. W przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Starosty dotyczy punkt mówiący o przypadku, kiedy to obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami – wtedy organem właściwym jest… organ właściwy do wydania tej decyzji.

Z aktualnym brzmieniem projektu można zapoznać się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530811#12530811

Sob., 19 St. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel