Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nauczyciele specjaliści nie na umowę o pracę?

Nauczyciele specjaliści nie na umowę o pracę? fotolia.pl

Grupa posłów wniosła do marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie zmiany ustawy Karty Nauczyciela. Sprawa dotyczy formy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach, szkołach i placówkach nieprowadzonych przez JST.

Obecny artykuł 10a Karty Nauczyciela mówi, że w przypadku nauczycieli zatrudnionych w: (a) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; (b) przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; (c) publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego - zatrudnia się tych nauczycieli na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Autorzy projektu chcą, by nie dotyczyło to nauczycieli specjalistów lub terapeutów. W szczególności pedagogów, logopedów, psychologów oraz pracowników pedagogicznych realizujących zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, a także w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W opinii wnioskodawców specjaliści ci powinni móc pracować w oparciu o prowadzoną działalność gospodarczą, którą - jak twierdzą wnioskodawcy - większość z nich prowadzi. W opinii autorów obecny stan prawny zmusza do tworzenia fikcji - konieczności zawierania przez nauczycieli specjalistów fikcyjnych umów na dziesiętne części etatu. Takie rozwiązanie nie służy jakiemukolwiek dobru, jest zbyteczne.

Ze szczegółową argumentacją wnioskodawców można zapoznać się w uzasadnieniu do projektu ustawy tutaj.

Sob., 29 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża