Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zakaz cofania liczników - projekt w sejmie

Zakaz cofania liczników - projekt w sejmie fotolia.pl

Do sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny dotyczący usankcjonowania wprowadzenia zmian w ramach przebiegu auta.  W obowiązującym stanie prawnym zachowanie polegające na fałszowaniu wskazań drogomierza jest uznawane za jeden z elementów składających się na realizację znamion czynności sprawczej przestępstwa oszustwa stypizowanego w art. 286 § 1 k.k. Dla bytu tego przestępstwa jest konieczne doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem przez wprowadzenie tej osoby w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, przy czym sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Co przy tym oczywiste, i co zasygnalizowano na wstępie, czynność polegająca na zaniżeniu wskazań drogomierza najczęściej jest podejmowana właśnie w celu wprowadzenia nabywcy w błąd co do faktycznego przebiegu samochodu będącego przedmiotem transakcji handlowej (czynności cywilnoprawnej – np. umowy sprzedaży).

Celem likwidacji tego patologicznego zjawiska, proponuje się kompleksową regulację, mającą zapobiec nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza. Kierując się dyrektywą systemowego unormowania materii, nowelizacja składa się z dwóch części. Pierwsza kreuje nowe obowiązki administracyjnoprawne, adresowane nie tylko do właścicieli i posiadaczy pojazdów mechanicznych ale także do organów i służb państwowych, których zadania zostaną poszerzone o zapobieganie i przeciwdziałanie manipulacjom we wskazania drogomierza. W tej części projekt dodatkowo wprowadza nową normę sankcyjną, dopuszczającą wymianę drogomierza tylko wówczas, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na jego przeznaczenie, powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu nierozerwalnie związanego z drogomierzem. Innymi słowy nowelizacja co do zasady zabrania wymiany drogomierza. Jedynymi sytuacjami ekskulpacyjnymi taką wymianę będzie uszkodzenie drogomierza uniemożliwiające jego dalsze poprawne działanie lub konieczność wymiany elementu pojazdu, a wraz z nim drogomierza, w przypadku gdy drogomierz jest konstrukcyjnie nierozerwalnie związany z wymienianym elementem, a wymiana tego niesprawnego elementu bez wymiany drogomierza jest technicznie niemożliwa. Co przy tym oczywiste, drogomierz będzie mógł być wymieniony tylko na drogomierz sprawny oraz dedykowany dla typu pojazdu, w którym wymiana następuje (zob. projektowany art. 81a, ostatnie zdanie).

Oznacza to, że drogomierz będzie mógł być wymieniony jedynie na drogomierz odpowiadający drogomierzowi fabrycznie montowanemu w danej marce, typie i modelu pojazdu oraz odmierzający przebieg w tych samych jednostkach miary co pierwotny drogomierz. Brak jest bowiem jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla wymiany drogomierza poza przypadkami, gdy nastąpiła jego awaria, niepozwalająca realizować celu, dla którego został zamontowany, lub gdy drogomierz musi być wymieniony wraz z uszkodzonym elementem pojazdu, nierozerwalnie związanym z tym drogomierzem.

Sob., 29 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk