Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy dowód osobisty - ustawa w Sejmie

Nowy dowód osobisty - ustawa w Sejmie fotolia.pl

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty. Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzać obecność w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Nowy dowód będzie posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”).

Nowy dowód osobisty będzie zawierał w warstwie elektronicznej dane, które, wraz z danymi znanymi wyłącznie posiadaczowi tego dowodu, pozwolą zarówno na uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych, w ramach których świadczone są usługi online, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego, zarówno w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis, zwany „podpisem osobistym”, będzie stanowił zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej „rozporządzeniem 910/2014” lub „rozporządzeniem eIDAS”, i będzie mógł być składany bez konieczności dostępu do Internetu.

Nowy dowód osobisty będzie umożliwiał:

  1. identyfikację i uwierzytelnianie posiadacza dokumentu w zewnętrznych systemach teleinformatycznych;
  2. złożenie zaawansowanego podpisu elektronicznego pod elektronicznym oświadczeniem woli;
  3. potwierdzanie obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia;
  4. przekraczanie granic (dokument podróży zgodny z ICAO) przez automatyczne bramki na lotniskach w UE.
Sob., 28 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk