Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana ustawy o języku migowym w Sejmie

Zmiana ustawy o języku migowym w Sejmie fotolia.pl

Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Projekt ten stanowi realizację wniosków de lege ferenda zawartych w informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym” (nr P/14/105). W wyniku przeprowadzonej kontroli, której celem było dokonanie oceny przygotowania podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktów z osobami posługującymi się językiem migowym Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność skontrolowanych podmiotów w zakresie upowszechniania informacji o usługach pozwalających na komunikowanie się. Przepisy ustawy o języku migowym w obecnym brzmieniu nie zapewniają osobom posługującym się językiem migowym odpowiedniego wsparcia w kontaktach ze służbami ratowniczo-interwencyjnymi oraz jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W związku z powyższym zmiana ustawy o języku migowym ma na celu nałożenie na jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego to jest szpitalne oddziały ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego (w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego), jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz straże gminne, takich obowiązków ustawowych, jakie obecnie ustawa o języku migowym nakłada jedynie na organy administracji publicznej. Zobowiązanie wymienionych wyżej podmiotów do udostępniania usługi pozwalającej na komunikowanie się oraz zapewnienia dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN będzie wystarczającym wsparciem dla osób uprawnionych do komunikowania się z podmiotami działającymi w sferze ochrony bezpieczeństwa.

Przepis art. 14 ust. 2 nakłada na wyżej wymienione podmioty obowiązek podawania niezbędnych informacji o organie oraz o sposobach realizacji ustawy. W obecnym brzmieniu ustawa o języku migowym nie wskazuje w jakiej formie i w jakim języku powinny być upowszechniane czy zamieszczane informacje, których odbiorcami są osoby uprawnione. Nie gwarantuje tym samym osobom posługującym się językiem migowym dostępu do zrozumiałej dla nich informacji oraz do usług świadczonych przez te podmioty. W związku z tym projekt ustawy przewiduje wprowadzenie ustawowego obowiązku upowszechniania informacji o usłudze pozwalającej na komunikowanie się, informacji o organie oraz o sposobach realizacji ustawy o języku migowym nie tylko w języku polskim, ale również w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w języku migowym.

Pt., 6 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk