Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Resort rozwoju przejmuje geoinformację

Resort rozwoju przejmuje geoinformację fotolia.pl

Senacka komisja infrastruktury rozpatrzy we wtorek przyjętą przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Nowelizacja obu aktów prawnych przenosi sprawy infrastruktury informacji przestrzennej z działu „informatyzacja” do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, którym od stycznia 2018 r. zarządza resort rozwoju. Ponadto ustawa zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju do prowadzenia geoportalu.

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej wyposaża ministra rozwoju w narzędzie, które umożliwi pozyskanie niezbędnych informacji dla potrzeb inwestycyjnych oraz pozwoli na realne monitorowanie wyników podejmowanych decyzji i wprowadzanych zmian w przestrzeni gospodarczej kraju. Dzięki nowelizacji ustawy infrastruktura informacji przestrzennej będzie nadzorowana i koordynowana przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Pozwoli to na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów (geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu.

Z kolei nowelizacja ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej zobowiązała Głównego Geodetę Kraju do tworzenia i utrzymania geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz za prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą i nadawania im jednolitych identyfikatorów. Geoportal traktowany jest jako centralny punkt dostępu do usług przestrzennych, ze względu na występujące uwarunkowania natury technicznej i technologicznej. Uzasadniając projekt nowelizacji ustawy jeszcze na etapie procedowania w Sejmie rząd podkreślał, iż proponowane zmiany sankcjonują ukształtowany w Polsce model funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej, w którym warstwy tematyczne i zakres terytorialny mają nie tylko charakter krajowy, ale również regionalny i lokalny.

Źródło: senat.gov.pl, sejm.gov.pl

Sob., 5 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża