Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kolejne zmiany w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Kolejne zmiany w komisji konkursowej na dyrektora szkoły fotolia.pl

Grupa posłów PiS skierowała do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe, której celem jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.

Obecne brzmienie art. 63 ust. 14 ustawy formułuje komisję konkursową w składzie: - po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz rady rodziców, a także po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy z zastrzeżeniem ust. 15 (mówiącego o tym, że łączna liczba przedstawicieli organów prowadzących szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli). Zdaniem wnioskodawców przepis ten budzi szereg wątpliwości, a także problemów interpretacyjnych. Brak skonkretyzowania omawianego przepisu prowadzi często do nadreprezentacji ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych i ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych, które zgłosić mogą dowolną ilość przedstawicieli do komisji konkursowej z uwagi na mnogość zrzeszonych w nich nauczycielskich związków zawodowych.

Wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie regulacji o udziale związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Według nowych przepisów w komisji konkursowej będą mogli wziąć udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, jednak jeżeli w szkole lub placówce działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa będąca jednostką organizacyjną organizacji związkowej wchodzącej w skład organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakładowe organizacje związkowe będące takimi jednostkami będą wyłaniać wspólnego przedstawiciela. W przypadku niewyłonienia wspólnego przedstawiciela, przedstawiciela do komisji konkursowej będzie delegować zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę członków w szkole lub placówce.

Istotną zmianą wprowadzaną w projekcie jest dodanie art. 73 ust. 1a, który wprowadza tajność głosowań nad uchwałami rady pedagogicznej podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska.

Sob., 7 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk