Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW, transfer wiedzy: nowelizacja rozporządzenia

PROW, transfer wiedzy: nowelizacja rozporządzenia fotolia.pl

Resort rozwoju przygotował nowelizację rozporządzenia dotyczącego szczegółów działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zmienione rozporządzenie ma dotyczyć również spraw w toku, tj. rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia noweli w życie, co ma nastąpić dzień po jej ogłoszeniu.

Grupą docelową działania Transfer wiedzy i działalność informacyjna są rolnicy i właściciele lasu. Wnioskodawcami w obu jego poddziałaniach mogą być: jednostki naukowe i uczelnie, publiczne podmioty doradcze (wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze); JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne lub centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia praktycznego; a także inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową.

Prefinansowanie z eurofunduszy niemożliwe, a rozliczenia gotówkowe - tak

Proponowane zmiany sprowadzają się właściwie do dwóch. Pierwsza polega na doprecyzowaniu przepisów o prefinansowaniu operacji. Dotychczas paragraf 5 mówił, iż dofinansowanie mogło być przyznane na projekt, który "nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych". Ten zapis doprecyzowany ma być poprzez usunięcie sformułowania "z udziałem" oraz dodanie ustępu 2. Ma on stanowić, iż w przypadku projektu realizowanego przez jednostkę sektora finansów publicznych warunek z ustępu 1 ma zastosowanie, jeśli operacja jest finansowana ze środków publicznych stanowiących środki pochodzące z UE lub innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Konsekwencje tej zmiany wyjaśniają autorzy w uzasadnieniu. Chodzi o to, by doprecyzować, że prefinansowanie projektu nie może odbywać się ze źródeł unijnych. Autorzy sami przyznają, że zmiana jest niekorzystna dla publicznych wnioskodawców, uniemożliwiając lub utrudniając im wnioskowanie. Ale podkreślają przy tym, że nie są jej pomysłodawcami. Zakaz wynika z przepisów rozporządzenia unijnego dotyczącego funduszu rolnego. Zmiany w rozporządzeniu wprowadzane są wyłącznie w celu rozwiania wątpliwości, zgłaszanych głównie przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Druga modyfikacja dopuszcza rozliczenia gotówkowe kosztów bezpośrednich. Chodzi głównie o rozliczenia delegacji prowadzących szkolenia. Wprowadzane są również drobne zmiany techniczne. Z projektem można zapoznać się tutaj.

 Konsultacje trwają do 4 kwietnia.

Sob., 31 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża