Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Większa pomoc dla weteranów?

Większa pomoc dla weteranów? fotolia.pl

Klub poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów skierował projekt nowelizacji ustawy dotyczącej weteranów. Podstawowym celem nowelizacji jest uhonorowanie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski. Projektodawcy proponują aby weteranom i weteranom poszkodowanym przysługiwało prawo do bezpłatnego pobytu w Domu Weterana. Ponadto proponuje się wprowadzenie pomocy finansowej na dwie z form kształcenia (naukę na poziomie szkoły ponadpodstawowej, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe).

Projektodawcy proponują wprowadzenie bezpłatnego prawa do korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo wprowadzono zwiększony dodatek dla weteranów poszkodowanych, wysokość uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, wysokość od 20% do 90% podstawy wymiaru.

Istotnym novum proponowanych rozwiązań są świadczenia przyznane rodzinie weterana. Proponuje się zatem przyznanie dwóch rodzajów świadczeń związanych z pierwszeństwem dzieci weterana w dostępie do publicznych placówek oświatowych, przyjęciu do służby w formacjach zmilitaryzowanych oraz w nadzwyczajnych przypadkach w dla dzieci weteranów poszkodowanych -przyznania stypendium na czas nauki. Stypendium będzie przyznawał Prezes rady ministrów co ma być potwierdzeniem wysokiej pozycji jaką cieszą się weterani w Polsce, a jednocześnie wynika z faktu , że Prezes RM posiada na tle sprawa związanych z przyznaniem świadczenia w drodze wyjątku odpowiedni aparat pozwalający na weryfikację zgłoszeń.

Projekt ustawy wprowadza skutki finansowe, które zostaną poniesione z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, które są trudne do oszacowania, ze względu na brak danych, ilu weteranów będzie wyrażać akces do skorzystania z dodatkowych uprawnień zawartych w projekcie ustawy.

Czw., 29 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk