Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana zasad opłaty za parkowanie

Zmiana zasad opłaty za parkowanie fotolia.pl

Do sejmu trafił projekt zmian w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, ciekawym elementem jest zmiana w zakresie ustawy o drogach publicznych. W ramach nowelizacji wprowadzono nową kategorię stref parkowania tj. śródmiejską strefę płatnego parkowania.

Nowa strefa będzie mogła być ustalana na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta lub dzielnicy w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców. Dodatkowo obszar musi charakteryzować się znacznym deficytem miejsc postojowych, przy uwzględnieniu potrzeb organizacji ruchu, które mają przyczynić się do zwiększenia rotacji parkujących pojazdów lub realizacji lokalnej polityki transportowej. Dodatkowo należy zauważyć, że strefa śródmiejska powstanie wtedy, kiedy niewystarczające jest utworzenie obecnie obowiązującej strefy parkowania dla celów lokalnej polityki lub ochrony środowiska.

Kolejnym elementem niezbędnym do powołania śródmiejskiej strefy płatnego parkowania jest dokonanie niezbędnych analiz dokonywanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, które też mają odzwierciedlać zasadność wysokości opłat. W ramach analiz należy określić poziom rotacji parkujących pojazdów w planowanej strefie oraz przewidywany poziom rotacji w strefie przy uwzględnieniu różnych stawek zakładanej opłaty.

Co do stawki opłaty to warto zauważyć, że ustawodawca założył, że pierwsza godzina postoju dla strefy płatnego parkowania nie może przekroczyć 0,15% minimalnego wynagrodzenia, zaś w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania 0,45%. Obecnie opłata za pierwszą godzinę postoju nie mogła przekroczyć 3 złotych. Istotną zmianą w tym kontekście jest również możliwość pobierania opłaty, w strefach płatnego parkowania, opłaty pobierane będą jak dotychczas tj. za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Swoistą nowością będzie w przypadku śródmiejskiej strefy płatnego parkowania możliwość pobierania opłaty za postój w wyznaczonym miejscu, w określone dni lub codziennie, w określonych godzinach lub całodobowo. Jak widać z powyższego w przypadku śródmiejskich stref ustawodawca zdecydował się na szerszą możliwość poboru opłaty.

Dodatkowo zmienią się zasady dotyczące opłaty dodatkowej, która dotychczas nie mogła przekroczyć 50 złotych, zaś po wprowadzeniu przepisów nie będzie mógł przekroczyć 10 procent minimalnego wynagrodzenia.

Projekt został przekazany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, dlatego wszystko w nim może zostać jeszcze zmienione. Projekt w opisanej części dotyczy bardzo wrażliwego elementu, jakim są opłaty za parkowanie, w przypadku projektu opłaty będą mogły być zmieniane w zależności od kształtowania się minimalnego wynagrodzenia. Ustawodawca jednak wprowadza zmiany tylko w zakresie centrum miasta w dodatku z pewnymi ograniczeniami, powołując się na argumentację dotyczącą ochrony środowiska w tym jakości powietrza. Trzeba przyznać , że sytuacja środowiska jest istotna dla przykładu największy wpływ na jakość powietrza w Warszawie ma właśnie transport, aż 63% zanieczyszczeń ma pochodzenie transportowe. Każda próba poprawy sytuacji zasługuje na aprobatę, z drugiej jednak strony przepisy dotyczące stref płatnego parkowania nadal pozostaną mało korzystne dla miejscowości, chociażby turystycznych w których liczba ludności jest mniejsza niż 100 000. Może warto rozważyć zmianę zasad dotyczących stref parkowania, tak by zasady były bardziej uniwersalne, a nie dotyczyły tylko wybranych stref jak ścisłe centrum miasta. Może więcej swobody dla gmin w tym zakresie?

Sob., 24 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk