Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Drzewo zagrażające ludziom będzie mogło być usunięte szybciej?

Drzewo zagrażające ludziom będzie mogło być usunięte szybciej? fotolia.pl

Sejm zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, której to celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie możliwe szybkie usunięcie drzewa zagrażającego ludziom lub obiektom budowlanym, w sytuacji gdy takiego drzewa nie usuwa właściciel nieruchomości na której ono rośnie.

Proponowane rozwiązanie, poprzez dodanie w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 83g, umożliwi właściwym organom (wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków także wojewódzki konserwator zabytków) wydanie decyzji o usunięciu drzewa, jeżeli jego stan będzie stanowił zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla znajdujących się obok obiektów budowlanych. Zgoda właściciela nieruchomości nie będzie w takiej sytuacji wymagana. Posiadacz nieruchomości będzie zobowiązany do usunięcia drzewa w terminie wyznaczonym przez organ, który podjął decyzję o usunięciu drzewa. Jeżeli tego nie uczyni - drzewo będzie usuwane przez ten organ na koszt posiadacza nieruchomości. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ będzie miał prawo nadania swojej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jak zaznaczają projektodawcy zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym projektowanej ustawy będzie zapewnienie większej ochrony życia i zdrowi ludzi oraz obiektów budowlanych. Pozwoli to na realny wzrost zaufania obywateli do Państwa, wzmocni przekonanie, że w sytuacji, gdy z powodu indolencji sąsiada (który nie chce usunąć swojego drzewa) zagrożone jest ich życie, zdrowie lub mienie – nie są pozostawieni sami sobie lecz mają oparcie w instytucjach Państwa.

Pt., 9 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk