Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW, targowiska: zmiana rozporządzenia

PROW, targowiska: zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Resort rozwoju wsi przedstawił zmiany w rozporządzeniu regulującym dofinansowanie przedsięwzięć w targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziałania "mała infrastruktura" działania "odnowa wsi". Podobnie jak w części pozostałych projektów nowelizacji z pakietu rozporządzeń dotyczących "małej infrastruktury" modyfikacje mają dostosować treść aktu wykonawczego do znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz do zmienionej treści samego programu.

Zniesienie sztywnego montażu kosztów kwalifikowalnych

Ministerstwo rezygnuje z warunku nieprzekraczania kwoty 1 mln euro sumy kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji. Ze względu na sztywne limity, w praktyce warunek ten był zawsze wypełniany. Zamiast niego zaproponowany został (par. 4, pkt 9) zapis: suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poza tym zgodnie ze zmianą w PROW, konsekwentnie wprowadzona została zmiana w brzmieniu zapisu o poziomie dofinansowania: nie jak dotychczas - "w wysokości 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych", a "do" takiej wysokości.

Tryb wyboru wykonawców

Z rozporządzenia ma zniknąć zapis (pkt 4 par. 17) o zobowiązaniu beneficjenta w umowie o dofinansowane do zachowania trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań, jeśli do ich wyboru nie ma zastosowania prawo zamówień publicznych, a wartość zadania przekracza 20 tys. zł netto. Poza tym, w korespondencji z tą zmianą zmodyfikowano zapis lit. b) pkt 1 par. 17. Obecnie zapisano dwoma tiretami, że koszty podlegają refundacji, gdy zostały poniesione: zgodnie z przepisami zamówień publicznych, jeśli mają one zastosowanie; zgodnie z przepisami ustawy określającymi tryb wyboru wykonawcy, jeśli mają one zastosowanie.

Z projektem można zapoznać się tutaj. Termin konsultacji jest bardzo krótki. Na przedstawienie opinii ministerstwo wyznaczyło tylko dziesięć dni. Tak krótki czas urzędnicy uzasadniają "charakterem zmian i pilną potrzebą ich wprowadzenia".

Śr., 20 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża