Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW, wod-kan: zmiana rozporządzenia

PROW, wod-kan: zmiana rozporządzenia fotolia.pl

Resort rozwoju wsi zaproponował zmiany w rozporządzeniu regulującym dofinansowanie projektów w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, w ramach poddziałania "mała infrastruktura" działania "odnowa wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Modyfikacje związane są z dostosowaniem treści rozporządzenia do nowelizacji ustawy wdrażającej PROW 2014-2020, tj. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zniesienie sztywnego montażu kosztów kwalifikowalnych 

Ministerstwo rezygnuje z warunku przyznania pomocy, dotyczącego nieprzekraczania kwoty 1 mln euro sumy kosztów kwalifikowalnych planowanej operacji. W przypadku przedsięwzięć wodno-ściekowych w praktyce był on zawsze spełniony, z uwagi na sztywny montaż kosztów kwalifikowalnych w wysokości 63,63 proc. oraz limit tych kosztów, wynoszący 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014–2020. Proponowany jest warunek przyznania pomocy, zgodnie z którym suma kosztów całkowitych operacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej dwukrotności wysokości pomocy na to przedsięwzięcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ta modyfikacja ma zapobiec zbyt niskiemu wkładowi EFRROW w planowane przez wnioskodawców przedsięwzięcia. Zgodnie z postanowieniami zmienionego PROW 2014–2020 poziom pomocy finansowej w ramach działania wynosi - maksymalnie - 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych. Natomiast wymagany minimalny wkład krajowych środków publicznych w wysokości 36,37 proc. będzie pochodził ze środków własnych beneficjenta.

Z pozostałymi zmianami przewidzianymi w przepisach można zapoznać się tutaj. Termin konsultacji jest bardzo krótki. Na przedstawienie opinii ministerstwo wyznaczyło tylko dziesięć dni. Tak krótki czas urzędnicy uzasadniają "charakterem zmian i pilną potrzebą ich wprowadzenia".

Wt., 19 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża