Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kodeks gospodarki odpadami?

Kodeks gospodarki odpadami? fotolia.pl

Poseł Andrzej Maciejewski wystąpił do Ministerstwa Środowiska w sprawie możliwości podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych nad stworzeniem kodeksu gospodarki odpadami, regulującego w sposób systematyczny i kompleksowy wszystkie kwestie dotyczące sposobu postępowania z odpadami w celu ochrony środowiska w Polsce.

W odpowiedzi na interpelację Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska uznał, że jedna regulacja mogłaby utrudnić dotarcie do odpowiednich przepisów.

Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami uregulowane są przepisami następujących aktów prawnych:

  1. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.);
  2. ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863);
  3. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478);
  4. ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803, z późn. zm.);
  5. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688);
  6. ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.);
  7. ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013r. poz. 1136, z późn. zm.)

oraz ponad stu rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

Analizując zakres ww. aktów prawnych i ich objętość należy zauważyć, że stworzenie kodeksu gospodarki odpadami obejmującego różne gałęzie gospodarki odpadami i dotyczącego przedsiębiorców z wielu branż, w znaczący sposób utrudniłoby zainteresowanym podmiotom dotarcie do właściwych przepisów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na prawidłowe postępowanie z odpadami. Ponadto procedowanie tak obszernego projektu kodeksu, które jest procesem wieloetapowym i wymagającym konsultacji publicznych i międzyresortowych byłoby znacznie dłuższe niż obecnie (np. proces legislacyjny ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach trwał dwa lata)

Połączenie wielu obszernych aktów prawnych o bardzo szerokim zakresie regulacji w kodeks gospodarki odpadami wydaje się nie znajdować uzasadnienia, gdyż potencjalnie mogłoby stanowić utrudnienie dla przedsiębiorców i powodować nieterminowe wypełnienie obowiązków transpozycji prawa UE.

Czw., 30 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk