Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy społecznej

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy społecznej fotolia.pl

Doprecyzowanie przepisów dotyczących placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym; wprowadzenie nowego typu placówki - schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; wydłużenie terminu dostosowywania do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych. To kluczowe zmiany w ustawie o pomocy społecznej, przewidziane przez resort polityki społecznej w projekcie nowelizacji, przyjętym na posiedzeniu Rady Ministrów.

Nowelizacja ma wejść w życie po 30 dniach od daty publikacji, z wyjątkiem przepisów dotyczących rejestrów miejsc udzielania przez gminy tymczasowego schronienia - te zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia.

Nowy typ placówki - schronisko z opieką

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ma umożliwić świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej, nie całodobowej, pomocy. Schroniska mają zapewnić tym osobom tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz w miarę możliwości pomagać w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczono przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku osobom bezdomnym, które mają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, w okresie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż cztery miesiące.

Rejestr po nowemu

Resort polistki społecznej zaproponował także zmianę formuły rejestru placówek na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Dotychczasowa forma budziła wątpliwości zgłaszane przez wojewodów i organizacje pozarządowe. Zgodnie z projektem, prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – ma zapewnić maksymalny dostęp do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujących takiego wsparcia. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy (o charakterze obowiązkowym) jest udzielenie tymczasowego schronienia – w związku z tym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych formach placówek.

Na dostosowanie czas do koca 2020 r.

Projekt zakłada wydłużenie terminu dostosowywania się do nowych standardów ogrzewalni, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych – do 31 grudnia 2020 r.

Źródło: kprm.gov.pl

Pt., 1 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża