Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli jednak z góry i część subwencji za zdanie egzaminów

Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli jednak z góry i część subwencji za zdanie egzaminów fotolia.pl

25 października br. podczas 50 posiedzenia Sejmu rozpatrzono sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897).

Wysłuchano także 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. W toku dyskusji padały różne argumenty popierające a także negujące rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy. Złożono także wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Co do zasady stwierdzono zgodnie, że zmiany w zakresie dotowania są pozytywne, zaś nowelizacja Karty Nauczyciela jest potrzebna – jednak zdaniem opozycji nie powinna być elementem projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Posłowie w czasie drugiego czytania projektu ustawy na ręce Marszałka złożyli poprawki, które wraz z wnioskiem o odrzucenie projektu rozpatrzyły 26 października br. podczas swojego posiedzenia połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Na początku posiedzenia połączone Komisje nie przyjęły poprawki dotyczącej odrzucenia całego projektu.

Rozpatrzono także szereg poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania. Dwie z nich zaproponowane przez posłów PiS spotkały się ze sprzeciwem obecnego na posiedzeniu przedstawiciela Związku Powiatów Polskich.

Po pierwsze zrezygnowano ze zmiany w myśl której wynagrodzenie nauczycieli miałoby być wypłacane z dołu a także mechanizmu wprowadzenia tej zmiany w roku 2019.

Pani Minister stwierdziła że z dużym żalem podjęto decyzję o rezygnacji z pomysłu zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli na wypłacane z dołu, przede wszystkim dlatego, że było to bardzo oczekiwane i bardzo dobre rozwiązanie, natomiast jak zauważyła, nie zdołano razem z samorządowcami przekonać nauczycieli.

Jak wskazała Pani Minister „ze zwykłego szacunku do nauczycieli którym należy się gwarancja i spokój spowodowaliśmy, że dopóki tego razem z samorządowcami nie zrobimy, że nauczyciele rzeczywiście będą przekonani co do tego, że to jest po prostu oczywistość ekonomiczna, nie możemy podejmować takiej decyzji”. Gdy ustawa wejdzie w życie MEN ma pomysły  na różnego rodzaju rozwiązania oraz promocję tych rozwiązań. Natomiast jak środowisko nauczycielskie będzie gotowe, MEN też będzie gotowe do wprowadzenia tej zmiany.

Druga z poprawek dotyczyła rozszerzenia delegacji ustawowej zawartej w art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o kolejny punkt, zgodnie z którym określając w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego należy uwzględnić także liczbę uczniów, którzy zdali odpowiednio egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, szkołach policealnych oraz w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Przedstawiciel ZPP wyraził żal z powodu wprowadzenia poprawki odrzucającej zmianę w zakresie zmiany zasad wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i jednocześnie nadzieję, że MEN do tego tematu powróci. Zwrócił jednak uwagę na drugą z poprawek, zdecydowanie bardziej istotną. Zgodnie z jej brzmieniem część subwencji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe będzie przekazywana po zdaniu przez jej uczniów egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Literalne brzmienie poprawki wskazuje więc, że jej treścią zostaną objęci wszyscy uczniowie takich szkół i palcówek a nie jak starała się tłumaczyć Pani Minister tylko uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Obie poprawki były głosowane łącznie i zostały przyjęte przez Komisje bez żadnego głosu przeciw.

Sob., 28 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka