Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela - w Sejmie o kontroli NIK

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela - w Sejmie o kontroli NIK fotolia.pl

27 września br. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

Informację przedstawili: wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Mieczysław Łuczak oraz dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK – Piotr Prokopczyk.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła w raporcie uwagę na:

  • zbyt niski stopień praktycznych umiejętności dydaktyczno-wychowawczych;
  • brak mechanizmów i narzędzi służących selekcji kandydatów do zawodu nauczyciela;
  • zbyt krótki okres stażu (9 miesięcy) o charakterze wprowadzającym do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • brak wsparcia merytorycznego dla nowo zatrudnionych nauczycieli – wielu nauczycielom wyznaczonym przez dyrektorów szkół na opiekunów stażystów brakuje profesjonalnego przygotowania do pełnienia tej funkcji;
  • brak programów rozwoju zawodowego, który w praktyce sprowadza się do uzyskiwania kolejnych stopni awansu.

W przedłożonej informacji NIK zawnioskował do Ministra Edukacji o podjęcie działań legislacyjnych dotyczących zmian w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które powinny polegać na wydłużeniu okresu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, ustaleniu dodatkowych wymagań, jakie powinien spełniać nauczyciel-opiekun stażysty i rozważenie wprowadzenia zewnętrznego egzaminu po odbyciu stażu adaptacyjnego uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć poinformował o powołaniu z dniem 25 kwietnia 2017 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu ds. kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Zadaniem Zespołu jest wyrażanie opinii oraz przedstawianie propozycji rozwiązań w sprawach dotyczących kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Pan Minister zauważył także, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowano projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obejmujący nowelizację ustawy – Karta Nauczyciela. W projekcie tym zaproponowano m.in. rozwiązania dotyczące systemu awansu zawodowego w połączeniu z systemem oceny pracy nauczycieli.

Pt., 29 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka