Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Upowszechnianie polskiej kultury na podstawie prawa obcego

Upowszechnianie polskiej kultury na podstawie prawa obcego fotolia.pl

Senat RP będzie pracował nad projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Projekt ma na celu umożliwienie tworzenia przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, a także jednostki samorządu terytorialnego państwowych oraz samorządowych instytucji kultury na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.

Projekt przewiduje, że siedziba tego rodzaju instytucji kultury będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzona w ten sposób instytucja kultury będzie stanowiła jeden z elementów sektora finansów publicznych, a tym samym będzie miała zapewnione źródła finansowania w budżecie państwa. W konsekwencji proponowanych rozwiązań doprecyzowano szereg przepisów, które regulują zasady działania instytucji kultury, tak aby te regulacje mogły być stosowanie analogicznie w przypadku instytucji kultury tworzonych w drodze umowy z zagranicznym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.

W szczególności doprecyzowano, aby do tego rodzaju instytucji kultury mogły być stosowane przepisy dotyczące konieczności określenia przez strony w umowie o powołaniu instytucji kultury wielkości środków wnoszonych przez każdą z nich, niezbędnych do prowadzenia działalności przez instytucję kultury, a także określenia uprawnień podmiotu zawierającego umowę z organizatorem odnośnie do treści statutu, powołania dyrektora oraz likwidacji instytucji kultury.

Ponadto w przypadku likwidacji instytucji kultury utworzonej w powyższym trybie podmioty, które ją utworzyły, będą przejmowały zobowiązania i wierzytelności, przy czym odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna. Dzięki zmianie organizator będzie mógł przekazać odpłatnie lub w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie składniki mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie prawnej lub fizycznej w celu prowadzenia działalności kulturalnej, chyba że umowa o powołaniu instytucji kultury stanowiłaby inaczej.

Pt., 11 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk