Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Elektromobilność: mrzonka czy jasna, zaplanowana już przyszłość?

Elektromobilność: mrzonka czy jasna, zaplanowana już przyszłość? fotolia.pl

Za dziesięć lat po drogach lokalnych naszego kraju jeździć będą auta napędzane prądem i gazem ziemnym? To utopijna wizja entuzjastów, czy śmiały, ale realistyczny plan polskiego rządu? Okazuje, że chyba to drugie. Resort energii przygotował zarówno odpowiednie programy, które już zostały przyjęte przez całą Radę Ministrów, jak i propozycje konkretnych regulacji prawnych.

Wizja i plany

Pierwszym dokumentem o charakterze strategicznym jest Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjęty przez rząd w marcu br. Plan wskazuje, że celem jest tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Polaków poprzez upowszechnienie infrastruktury ładowania i zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Po drugie, rozwój przemysłu elektromobilnego oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej poprzez integrację pojazdów z siecią. Osiągnięcie założonych celów podzielono na etapy. Pierwszy, trwający do przyszłego roku, ma mieć charakter przygotowawczy. Uruchomione mają być programy pilotażowe, które po pierwsze, jak to ujęto, skierują zainteresowanie społeczne na elektromobilność, a po drugie przygotują warunki prawne dla jej rozwoju. Kolejna faza ma przypaść na lata 2019-2020, gdy w wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie infrastruktura do zasilania pojazdów elektrycznych. Poza tym, autorzy programu liczą na wdrożenie w tym okresie przez przedsiębiorstwa wyników badań i upowszechnienie pojazdów. Apogeum ma nastąpić w latach 2020-2025. Wówczas zainteresowanie tematyką ma być wysokie, ma panować moda na elektryczne pojazdy w gospodarstwach domowych i transporcie publicznym oraz służbowych flotach administracji publicznej, a polski przemysł będzie te pojazdy dostarczał.

Drugim rządowym dokumentem strategicznym, dotyczącym poruszanej problematyki, są przyjęte przez rząd również w marcu br. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Według tego dokumentu w 2020 r. w 32 wybranych aglomeracjach po drogach poruszać się będzie 50 tys. pojazdów napędzanych energią elektryczną i powstanie ponad 6 tys. punktów ładowania. Oprócz tego po drogach poruszać się będzie według planu 3 tys. aut napędzanych gazem ziemnym i powstanie 70 punktów tankowania.

Zmiany w prawie

W 2016 r. Ministerstwo Energii rozpoczęło prace nad przygotowaniem pakietu legislacyjnego, który tworzyłby ramy prawne dla rynku elektromobilności w Polsce, tzw. pakiet na rzecz czystego transportu. Jednym z projektów jest nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  Drugim projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Pierwsza ustawa miałaby ustanowić nowy państwowy fundusz celowy - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Jego zadaniem byłoby finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych. Funduszem dysponowałby minister energii poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychodami funduszu byłyby dotacja z budżetu państwa (w wysokości od 0,5 do 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych) oraz pieniądze przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (w wysokości 0,1 proc, uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej). Dzięki tym dwóm źródłom fundusz dysponowałby budżetem rocznym w wysokości 430 mln zł (rozpoczynając od kwoty 155 mln zł).

Z kolei ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych miałaby regulować ramy prawne rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów napędzanych prądem i gazem. Z projektem tej ustawy można zapoznać się tutaj. W kwietniu został on poddany konsultacjom społecznym i uzgodnieniom. Wpłynęło ponad 1 tys. uwag, które resort energii obecnie analizuje.

Czytelnikom zainteresowanym tematyką elektromobilności polecamy również udział w konferencji Forum Transportu Publicznego, organizowanej m.in. pod patronatem Związku Powiatów Polskich, która odbędzie się 30 sierpnia. Podczas konferencji m.in. ekspert prawny ZPP omówi projekt ustawy o elektromobilności. 

Źródło: materiał informacyjny Ministertwa Enegii dla sejmowej podkomisję stałej ds polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności

Pt., 11 Sp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża