Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowa ustawa o OZE

Nowa ustawa o OZE fotolia.pl

Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem projektodawców przedstawione zmiany w pełni dostosowują przepisy ustawy OZE do wymogów określonych w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020.

W projekcie przewidziano: 

1) Doprecyzowanie:

  • niektórych definicji ustawy OZE,
  • elementów zbiorczego raportu rocznego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezesa URE”)

2) Kontynuację niezbędnych zmian systemowych umożliwiających utworzenie na zasadach rynkowych lokalnych obszarów zrównoważonych energetycznie,

3) Dokonanie zmian usprawniających działanie systemu aukcyjnego w odniesieniu między innymi do podziału na tzw. koszyki,

4) Likwidacja zbędnych elementów zawartych w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w instalacjach OZE,

5) Zaproponowanie systemowych zmian wsparcia OZE polegających na wprowadzeniu, obok systemu aukcyjnego, przyjaznego dla odbiorców końcowych energii systemu Feed-in-tariff (FIT) fit-in premium (FIP) dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych dedykowanego dla mikro i małych instalacji OZE wykorzysujących stabilne i przewidywalne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy) o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW - FIT oraz o mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW – FIP.

Proponowane zmiany dotkną również farm wiatrowych, inwestor który prowadził eksploatację elektrowni wiatrowej będzie zobowiązany do zwrotu przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym, co jest istotnym novum w obowiązującym stanie prawnym zakładającym ochronę obszarów rolniczych przed pozostawieniem wyeksploatowanych i nieefektywnych elektrowni wiatrowych, których koszt usunięcia przerzucony zostałby w przypadku braku tej regulacji na właściciela nieruchomości na której posadowiona jest obecnie elektrownia wiatrowa.

W zakresie zmian wprowadzanych w ustawie - Prawo budowlane, zawierającej definicję budowli, automatycznie spowoduje zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych.

Czw., 13 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk