Jest odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli

Jest odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli fotolia.pl

Resort Edukacji Narodowej ustosunkował się do pisma Związku Powiatów Polskich w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli i w szczególności jednorazowego dodatku uzupełniającego. Ministerstwo zapowiedziało analizę potrzeb i kierunków ewentualnych zmian w zakresie art. 30a ustawy- Karta Nauczyciela.

W piśmie skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich zawnioskował o zawieszenie w roku 2021 stosowania art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela. Za niezbędne uznał również dogłębne zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, w tym likwidację dodatku uzupełniającego.

Samorządy znalazły się bowiem w niezwykle trudnej sytuacji finansowej w związku z panującą pandemią koronawirusa. Z ich strony konieczne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania administracji lokalnej, zapewnienia funkcjonowania podmiotów leczniczych a także funkcjonowania pomocy społecznej. „Podejmując konkretne decyzje finansowe oczywistym jest, że wydatkiem pierwszej potrzeby jest właściwie zabezpieczenie osób na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem” – czytamy w przesłanym przez ZPP piśmie. Zwrócono również uwagę na fakt, iż część oświatowa subwencji ogólnej od wielu lat nie pokrywa wydatków na oświatę, jakie ponoszą samorządy.

W odpowiedzi na przesłane pismo, Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć zapewnił, ze podjęta zostanie analiza wpływu realizowania przez jednostki systemu oświaty zadań w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania na wynagrodzenia nauczycieli oraz potrzebę dokonania ewentualnej zmiany przepisów art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela. Resort powołał się także na sprawozdania Regionalnych Izb Obrachunkowych, które wskazują na spadek kwoty, jaką wypłacają jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku. Zapowiedziano także dyskusję na temat wynagrodzeń nauczycieli w ramach prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Czw., 6 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska