Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt rozporządzenia w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w KWRiST

Projekt rozporządzenia w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w KWRiST fotolia.pl

Minister Infrastruktury skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym. Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Podczas doręczania pakietów wyborczych oraz odbioru kopert zwrotnych pracownicy operatora wyznaczonego mają stosować środki ochrony w celu zapobiegania przenoszeniu na inne osoby czynników chorobotwórczych, zgodnie z zasadami wprowadzonymi u operatora wyznaczonego.

Termin na przekazanie pakietów wyborczych operatorowi wyznaczonemu

Urzędy gmin będą musiały w przypadku przesłania pakietów wyborczych za pośrednictwem operatora wyznaczonego dostarczyć je operatorowi najpóźniej 8 dnia przed dniem wyborów. Natomiast w przypadku przesłania przez urząd gminy pakietów wyborczych za pośrednictwem operatora wyznaczonego wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów termin ich dostarczenia operatorowi ma zostać określony jako najpóźniej 4 dnia przed dniem wyborów. W razie niedochowania temu terminowi pakiety ma doręczać upoważniony pracownik urzędu gminy.

Sposób doręczenia

W projektowanym rozporządzeniu mają zostać szczegółowo uregulowane kwestie związane z doręczaniem pakietów wyborczych i kopert zwrotnych – w odniesieniu do osób podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz osób niepełnosprawnych i związane z doręczaniem pakietów wyborczych – w przypadku pozostałych osób, które zgłoszą zamiar głosowania korespondencyjnego. Przypomnijmy, że w świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 w kraju takowy zamiar można zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów.

Pakiety wyborcze i koperty zwrotne niedostarczone do obwodowych komisji

Jeżeli będą pakiety wyborcze, których przekazanie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie będzie możliwe, a które pozostaną w posiadaniu operatora wyznaczonego, to przedstawiciel operatora wyznaczonego ma je przekazywać niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Natomiast koperty zwrotne niedostarczone do obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania przedstawiciel operatora wyznaczonego mają być przekazywane sukcesywnie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

Śr., 10 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel