Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wybory 2020 - projekty rozporządzeń

Wybory 2020 - projekty rozporządzeń fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST trafiły projekty rozporządzeń MSWiA dot. przeprowadzenia wyborów, a mianowicie:

  1. w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,
  2. wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.,
  3. trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie obowiązków organów prowadzących sprawy ewidencji ludności w zapewnieniu Państwowej Komisji Wyborczej wykonania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (prace legislacyjne w toku). Jak wskazują projektodawcy, w projekcie nie nakłada się nowych obowiązków na organy gmin, innych niż te, które już wynikają z aktualnie sprawowanego nadzoru przez Państwową Komisję Wyborczą nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców, a wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców. Obowiązki organów prowadzących ewidencję ludności w swej istocie sprowadzają się do udostępniania upoważnionym pracownikom Krajowego Biura Wyborczego wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzeniem rejestrów wyborców i sporządzeniem spisów wyborców oraz realizacji zaleceń wynikających z kontroli. Dodatkowo w projekcie dodano zapisy związane z przewidzianą w ww. ustawie możliwością głosowania korespondencyjnego. Przepisy określające obowiązki wojewodów, jako organów nadzoru nad prowadzeniem ewidencji ludności, nie ulegają zmianie w stosunku do tych już wynikających z przepisów ww. rozporządzenia. Rolą wojewodów jest przede wszystkim wspieranie pracowników Krajowego Biura Wyborczego w przeprowadzanych przez nich kontrolach.

Wt., 2 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka