Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawieszenie wypłaty dodatku uzupełniającego w 2021 r. - postulat ZPP

Zawieszenie wypłaty dodatku uzupełniającego w 2021 r. - postulat ZPP fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej postulat dotyczący zawieszenia w roku 2021 stosowania art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z §7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  „Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia”. To więc do jednostronnej decyzji dyrektora szkoły pozostawiono kwestię ustalania stopnia realizacji zajęć przez nauczycieli, co ma bezpośrednie przełożenie na wysokość wypłacanego nauczycielom wynagrodzenia. Wypłacone wynagrodzenie powinno być adekwatne do wykonanej pracy, zgodnie z zasadami przyjętymi przez poszczególnych dyrektorów.

To jakie wynagrodzenie otrzymają nauczyciele, będzie miało wpływ na obowiązek spoczywający na organie prowadzącym, a wynikający z art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela. W przyszłym roku bowiem samorządy staną przed obowiązkiem dokonania analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 i wypłaty dodatków uzupełniających. Szacuje się, że skala wypłat może przewyższyć dotychczas ponoszone wydatki na ten cel.

ZPP podkreślił, że w obecnej sytuacji samorządy zmagają się z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji lokalnej, zapewnienia funkcjonowania podmiotów leczniczych czy zwiększonym zakresem zadań i kosztów funkcjonowania pomocy społecznej (w tym zapewnienia pomocy osobom w kwarantannie domowej oraz zabezpieczenia w środki ochrony domów pomocy społecznej). Podejmując konkretne decyzje finansowe oczywistym jest, że wydatkiem pierwszej potrzeby jest właściwe zabezpieczenie osób na pierwszej linii walki z koronawirusem. Sytuacja ta zdecydowanie odbije się na kondycji finansowej samorządów w roku przyszłym. Jednocześnie zwrócono uwagę, że część oświatowa subwencji ogólnej od wielu lat oczywiście nie pokrywa wydatków na oświatę ponoszonych przez samorządy.

Przy tej okazji po raz kolejny Związek Powiatów Polskich przypomniał, że przepisy, które zobowiązują do osiągania, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli, wysokości średnich wynagrodzeń, utrudniają właściwe kształtowanie wynagrodzeń nauczycieli oraz prowadzenie efektywnej polityki motywacyjnej. W celu osiągnięcia tzw. „średnich”, niejednokrotnie konieczne jest podniesienie niektórych składników wynagrodzenia na tych stopniach awansu, na których wynagrodzenie jest niższe niż średnie. W konsekwencji składniki wynagrodzenia nauczycieli o charakterze motywacyjnym nie zawsze trafiają do najlepszych, lecz do tych z grupy awansu zawodowego, w której zachodzi konieczność zwiększenia środków. ZPP uważa, że otrzymywane przez nauczycieli wynagrodzenie powinno odpowiadać nakładowi jego pracy a wszystkie środki, które przeznaczane są na wynagrodzenia powinny być dzielone w sposób sprzyjający podnoszeniu jakości pracy i kompetencji tej grupy zawodowej. Docelowo za niezbędne uważa się więc gruntowne zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, w tym likwidację dodatku uzupełniającego.

Sob., 30 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka