Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Koronawirusowe zmiany w ustawie planistycznej i ustawie o rewitalizacji

Koronawirusowe zmiany w ustawie planistycznej i ustawie o rewitalizacji fotolia.pl

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382, Sejm IX kadencji) zakłada zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie o opłacie skarbowej oraz ustawy o rewitalizacji.

Ustawa planistyczna – teleplanowanie

Art. 39 projektu ustawy o dopłatach zakłada szereg modyfikacji w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wskazują projektodawcy, pierwszą ze zmian jest dodanie art. 8c do ustawy planistycznej, który ma umożliwić wniesienie uwag oraz wniosków do wymienionych w tym przepisie dokumentów planistycznych (m.in. studium i plan) w postaci papierowej lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Ponadto autorzy projektu zwracają uwagę na to, że jednocześnie przepis ten ma umożliwić organowi określenie dodatkowych, oprócz wskazanych w tym artykule, form złożenia wniosków lub uwag.

Na podstawie projektowanego art. 8d ustawy planistycznej ma być możliwe prowadzenie dyskusji publicznej również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.

Ponadto projektowane przepisy, co sygnalizują ich autorzy, mają wprowadzić obowiązek zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego postępowanie, zarówno informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacji o podjęciu przez radę gminy uchwały o przygotowaniu projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. uchwały krajobrazowej), jak również informacji o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego czy też uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Wprowadzony ma być także obowiązek dokonania wyłożenia projektu studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektu uchwały krajobrazowej, projektu audytu krajobrazowego także przez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Ostatnia zmiana dotyczy dyskusji publicznej. W dotychczasowym stanie prawnym kwestionowano możliwość ponawiania dyskusji publicznej nad dokumentami planistycznymi. Jak wskazują autorzy projektu, ma on przesądzić, że istnieje możliwość prowadzenia więcej niż raz dyskusji publicznej.

„Wuzetka” – ktoś musi zapłacić więcej, żeby nie płacić mógł ktoś

Projekt ustawy o dopłatach zakłada również wprowadzenie zmian w ustawie o opłacie skarbowej (art. 42 projektu). Z jednej strony stawka za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ma zostać podniesiona ze 107 zł do 598 złotych, lecz z drugiej strony zwolnione z opłaty skarbowej ma być wydanie decyzji wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Rewitalizacyjne spotkania, debaty, ankiety i wywiady na odległość

Według art. 50 projektowanej ustawy w art. 6 ustawy o rewitalizacji znajdą się nowe ustępy – 3a i 3b. W świetle pierwszego z nich spotkania i debaty będą mogły być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku. Natomiast projektowany art. 6 ust. 3b ustawy o rewitalizacji ma stanowić o tym, że ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Czw., 28 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel