Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Hulajnogi elektryczne – będzie regulacja ustawowa?

Hulajnogi elektryczne – będzie regulacja ustawowa? .

Minister Infrastruktury skierował do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który ma stanowić polską regulację dot. poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

Jak wskazują projektodawcy, proponowane przepisy mają wprowadzić do ustawy – Prawo o ruchu drogowym definicję urządzenia transportu osobistego i określić maksymalne wymiary dla tego pojazdu (szerokość – nieprzekraczająca w ruchu 0,9 m, długość – nieprzekraczająca 1,25 m) oraz maksymalną prędkość jazdy ograniczoną konstrukcyjnie do 25 km/h, jak również źródło napędu (napęd elektryczny). Takie określenie wskazanych parametrów technicznych wynika z analizy parametrów aktualnie dostępnych na rynku urządzeń – zaznaczają autorzy projektu.

Zgodnie z projektowaną regulacją urządzenie transportu osobistego ma zostać objęte zostało definicją roweru (zmiana w art. 2 pkt 47 ustawy). Projektowana regulacja w ocenie jej autorów ma spowodować, że urządzenie spełniające wymagania zawarte w definicji urządzenia transportu osobistego zawsze będzie korzystało z definicji roweru – poza wyjątkami wskazanymi wprost w proponowanych przepisach.

Mając na uwadze powyższe kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie mógł korzystać z infrastruktury przeznaczonej dla rowerów (droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów) oraz będzie musiał posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem analogiczne jak w przypadku roweru. Jednocześnie – co sygnalizują autorzy projektu – proponowany przepis art. 33a ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ma zawierać zakaz dopuszczania osoby w wieku do 10 lat do używania urządzenia transportu osobistego na drodze, w konsekwencji czego osoby poniżej 10 roku życia nie będą mogły korzystać z urządzeń transportu osobistego na drodze również w przypadku, gdy będą pozostawały pod opieką osoby dorosłej. Wyjątek ma stanowić używanie urządzenia transportu osobistego w strefie zamieszkania przez osoby wieku do 10 lat, gdy będą znajdowały się pod opieką osoby dorosłej.

Według projektu w obszarze zabudowanym kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie mógł poruszać się wyłącznie pasem ruchu dla rowerów lub drogą dla rowerów – z następującym zastrzeżeniem: w przypadku braku wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie mógł wyjątkowo poruszać się:

  1. jezdnią drogi, na której prędkość dopuszczalna pojazdów lub zespołów pojazdów jest nie większa niż 30 km/h;
  2. chodnikiem lub drogą dla pieszych wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h.

Ponadto poza obszarem zabudowanym kierujący urządzeniem transportu osobistego będzie mógł – w świetle projektu – poruszać się wyłącznie pasem ruchu dla rowerów, drogą dla rowerów, a w przypadku ich braku chodnikiem lub drogą dla pieszych.

Projektodawcy wskazują także na to, że kierującego urządzeniem transportu osobistego ma obowiązywać zróżnicowanie prędkości ruchu w zależności od infrastruktury drogowej, z której korzysta podczas jazdy tym urządzeniem – dopuszczalna prędkość dla takich urządzeń ma wynieść: 25 km/h – na jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów; prędkość pieszego – na chodniku albo drodze dla pieszych; 20 km/h – w strefie zamieszkania.

Równocześnie projektowana ustawa ma wprowadzić przepis, zgodnie z którym dopuszcza się postój rowerów (w tym również urządzeń transportu osobistego) w związku z usługą ich wypożyczania w pasie drogowym jedynie za zgodą zarządcy udzieloną podmiotowi świadczącemu usługi wypożyczania rowerów w drodze umowy z art. 22 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Ponadto przewidziano przepis przejściowy, w świetle którego termin na zawarcie umowy pomiędzy podmiotem świadczącym usługę wypożyczania rowerów (również urządzeń transportu osobistego) oraz zarządcą drogi ma wynieść 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 22 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel