Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Standard organizacyjny laboratorium COVID

Standard organizacyjny laboratorium COVID fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID.

Sieć laboratoriów COVID tworzą medyczne laboratoria diagnostyczne wpisane do wykazu laboratoriów COVID prowadzonego przez Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID. Laboratorium diagnostyczne uzyskuje wpis do wykazu laboratoriów COVID po spełnieniu określonych przez Zespół wymagań dotyczących personelu medycznego, zapewnienia ciągłości wykonywania badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Laboratorium COVID jest obowiązane przekazywać próbki badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do weryfikacji, w tym weryfikacji wstępnej. W przypadku nieuzyskania pozytywnej weryfikacji, laboratorium COVID wprowadza działania korygujące i naprawcze oraz informuje o nich NIZP-PZH. Jeżeli w wyniku wprowadzonych działań korygujących i naprawczych laboratorium COVID nie uzyska pozytywnej weryfikacji zostaje z urzędu wykreślone z wykazu laboratoriów COVID i może uzyskać ponowny wpis do tego wykazu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia wykreślenia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej weryfikacji wstępnej.

Laboratorium COVID może wykonywać badania w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które mogą być finansowane ze środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu państwa, ale także z innych środków, tzw. badania komercyjne, w tym wykonywane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej finansowane przez pracodawców.

Wykonywanie badań komercyjnych, zgodnie z projektem rozporządzenia, nie może dotyczyć osób odbywających kwarantannę, pozostających w izolacji albo izolacji w warunkach domowych, objętych nadzorem epidemiologicznym, także osób z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto badania wykonywane ze środków innych niż środki finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa nie będą mogły przekraczać 30 % ogółu badań wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w danym laboratorium COVID.

Spełnianie określonych w rozporządzeniu zasad prowadzenia działalności laboratorium COVID potwierdza osoba uprawniona do reprezentacji laboratorium COVID, w drodze comiesięcznego oświadczenia składanego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Oświadczenie ma również obejmować informację o liczbie wykonanych badań ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, o których mowa w projekcie rozporządzenia.

Informację o uzyskaniu dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARSCoV-2 laboratorium COVID przekazuje niezwłocznie właściwej wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Sob., 16 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek