Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przetargi ustne na zbycie nieruchomości w czasie epidemii tylko zdalnie?

Przetargi ustne na zbycie nieruchomości w czasie epidemii tylko zdalnie? fotolia.pl

Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, autorstwa Ministra Rozwoju. Projekt zakłada z jednej strony zmiany niezależne od panującej epidemii koronawirusa, a z drugiej rozwiązania na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Zmiany niezależne od epidemii

Po pierwsze, według projektu rozporządzenia nastąpi aktualizacja przepisu dot. ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – w związku z rezygnacją w ostatnich latach z istnienia tego organu. Ministrem właściwym będzie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Po drugie, w odniesieniu do pewnych czynności projekt przewiduje, że będzie należało nie tylko – jak dotychczas – wywiesić informację w swojej siedzibie, ale również zamieścić ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Chodzi o:

  • informację o sposobie rozpatrzenia skargi uczestnika na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu,
  • podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu,
  • listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym,
  • listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym.

Stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii

Projektodawcy przewidzieli specjalny Rozdział 6a, zawierający przepisy dot. przeprowadzania przetargów ustnych w stanie zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii. Proponują obowiązkowe przeprowadzanie przetargów ustnych nieograniczonych oraz przetargów ustnych ograniczonych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w czasie trwania ww. stanów. Środki te mają zapewniać:

1) transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą w nim uczestniczyć

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

Ponadto – jak przewidują projektodawcy – w komunikacji z uczestnikami przetargu korzysta się ze środków komunikacji elektronicznej, których właściwości techniczne są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu.

Równocześnie projekt zakłada, że w przypadku odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, po poinformowaniu uczestników przetargu o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a przed dniem przeprowadzenia przetargu, do jego przeprowadzenia mają być stosowane przepisy dot. zdalnego przetargu. W projektowanym akcie zawarto także przepis przejściowy, według którego do przetargów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji stosowane mają być przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w brzmieniu nadanym proponowaną nowelizacją.

Pt., 15 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel