Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

O istotnych problemach społecznych na godzinie wychowawczej w szkole artystycznej

O istotnych problemach społecznych na godzinie wychowawczej w szkole artystycznej fotolia.pl

Do zaopiniowania przez Zespół Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST trafił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Jest to nowelizacja w zakresie wskazania, iż wychowawca klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne,  w ramach przypisanych w ramowym planie nauczania „godzin zajęć z wychowawcą” powinien poruszać tematykę dotycząca istotnych problemów społecznych (zdrowotne, prawne, finansowe,  klimatyczne, ochrona środowiska).

Powyższy projekt odpowiada podjętej inicjatywie prawodawczej Ministra Edukacji Narodowej, polegającej na propozycji wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół wskazania tematyki dotyczącej istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021. W związku z tym, iż kształcenie ogólne prowadzą także szkoły artystyczne, dla zachowania jednolitości regulacji jak dla uczniów szkół powszechnych, zaproponowano wprowadzenie omawianej nowelizacji rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, w analogicznym zakresie dotyczącym uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne.    

Ponadto proponowana nowelizacja - jak wskazuje projektodawca - uwzględnia także stanowisko Ministra Zdrowia oraz postulaty środowiskowe stanowiące, iż wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z niech wynikające uzasadniają zwrócenie szczególnej uwagi w tematyce zajęć z wychowawcą na kształtowanie postawy prozdrowotnej uczniów, ugruntowanie wiedzy na temat ochrony klimatu, uświadomienie korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy ukształtowanie umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania tych środków oraz dóbr ogólnych i zasobów.

Zaproponowano analogicznie jak w projekcie przygotowanym przez Ministra Edukacji Narodowej wprowadzenie powyższych treści do tematyki zajęć z wychowawcą od początku roku szkolnego 2020/2021.

Czw., 7 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka